VUOSIKERTOMUS 1998

Tuloksia tutkimuksesta ja kansainvälistymisestä

Jatkotutkintojen ja tutkimustoiminnan edellytysten varmistaminen on ollut kuluneen vuoden haastavin tehtävä, mistä esimerkkinä Brite-Euram EU–tutkimusprojekti.

Aloitimme laajan keramiikkatuotannon laatuprojektin, johon osallistuu kaksitoista pk-yritystä. Projektissa kehitetään yritysten laatujärjestelmiä tuotteiden kilpailukyvyn parantamiseksi. Tutki- jana toimii Heikki Hassi. Raino Ranta mallintaa keraamisille esineille poltossa tapahtuvia muodonmuutoksia Hackman- Arabialle ja DeskArtes Oy:lle tehtävässä tutkimuksessa. Molemmat tutkimukset rahoittaa TEKES. 

Raija Siikamäki kehittää Hackman-Arabialle tehtävässä TEKES- tilaustutkimuksessa uuden keraamisen koristelutekniikan vaatimia painovärejä. Tavoitteena on muotoilijan ja koristesuunnittelijan koko väripaletin uusiminen uuden tuotantotekniikan mukaiseksi. 

Lehtori Airi Hortlingin aloitteesta olemme osallistuneet kahteen merkittävään kotimaiseen keramiikan materiaalitutkimukseen. Sodankylän kunnan EU -Leader -ohjelman Lapin posliini - projektissa kehitetään luuposliinimassaa, jonka raaka-aineina käytetään poronluuta ja kotimaisia kaoliinisavia. Toisen EU -Leader - tutkimushankkeen kohteina ovat Pohjois-Karjalan alueelta löytyvä vuolukivi raaka-aine ja siellä toimivien kivialan suuryritysten jätemateriaalien käyttö keramiikkatuotannon raaka-aineena. 

Opiskelijat osallistuivat Hackman-littalan ja Hackman-Arabian sekä Nokia Tradingin lahjaesinevalikoiman suunnittelu- projekteihin, joiden tuloksena syntyneitä tuotteita on otettu jatkokehittelyyn ja tuotantoon. 

Opiskelijoiden työelämän taitojen kehittämiseksi Timothy Personsin johtama projekti sai jatkoa: viisi opiskelijaa osallistui Sollentunan kansainvälisille taidemessuille yhdessä Valokuva- taiteen osaston opiskelijoiden kanssa.

Kansainvälinen opiskelijavaihto, etenkin Sokrates-ohjelmassa, on vakiintunut merkittäväksi osaksi osaston toimintaa. Opiskelija- vaihto Canberran yliopiston lasitaiteen osaston kanssa aloitettiin. Lisäksi osastolla oli neljä korelaista ja kaksi kiinalaista vaihto-opiskelijaa. Kaleidoskooppi -ohjelmaan osallistuimme jo toista kertaa Portugalissa. Kilpailun perusteella valitut neljä opiskelijaa saivat toteuttaa tuotesuunnitelmansa prototyyppiasteelle Portugalin keramiikkateollisuuden koulutuskeskuksessa. Käynnistimme pohjoismaisen yhteistyöhankkeen korkea- koulujen keramiikka- ja lasiosastojen opetuksen koordinoimiseksi. Ensimmäinen professorien kokous pidettiin Tukholmassa Keramik’98 - seminaarin yhteydessä.

Nagoyan Design Centerin aloitteesta järjestimme suoma- laisen keramiikan näyttelyn Minon keramiikkafestivaalin yhteyteen Japaniin. Näyttelyyn, jonka kokosi Tapio Yli-Viikari, valittiin teoksia 25 keraamikolta. Minon kansainvälisessä keramiikka- kilpailussa sai pääpalkinnon osastolla tuntiopettajana työsken- televä keraamikko Kati Tuominen-Niittylä. Opiskelijat Nathalie Lahdenmäki ja Tony Alfström saivat kunnia- maininnan. 

Näyttelyt ja julkaisut 1998
 

TAPIO YLI-VIIKARI 
Osaston johtaja