Tutkimuksen taustaa

Tavoite

Yhteistyöosapuolet

Hankkeen rahoitus

Yhteystiedot
Otsikkosivulle

YHTEISTYÖOSAPUOLET


Taideteollinen korkeakoulu, Keramiikka- ja lasisuunnittelun osasto
vastaa
- sovellutusalueiden kartoituksesta suomalaisessa keraamisessa ja lasiteollisuudessa
- materiaalilta vaadittavien ominaisuuksien kartoituksesta eri sovellutusalueilla
- laboratorioskaalan koetuotanto eri sovellutuksista
- tuotantomittakaavan kokeiden järjestämisestä yhteistyöyrityksissä
Taideteollinen korkeakoulu


Ekokem Oy Ab
Ekokemin tavoitteena on kehittää kuvaputkilasin teollisuusmittakaavan puhdistus-, murskaus- ja sekoitusprosessit
- osallistuu tutkimushankkeeseen yksityisenä rahoittajana ja panostaa myös omia resurssejaan tutkimushankkeen toteuttamiseen
- rakentaa televisioiden ja monitorien purkuprosessin Riihimäelle, jossa kuvaputkilasiraaka-aineen tuotanto tapahtuu
- tuottaa tutkimuksessa tarvittavan kuvaputkilasiraaka-aineen, joka erotetaan kotimaassa kerätyistä televisioista ja monitoreista.
- käsittelee purkuprosessissa syntyvät jätteet
Ekokem Oy Ab


Suomen Uusioaines Oy
- Suomen Uusioaines Oy kerää, ottaa vastaan ja käsittelee valtaosan Suomessa hyötykäyttöön menevästä keräyslasista
- tällä hetkellä käsiteltävä lasimateriaali on pakkauslasia ja sekä laminoimatonta että laminoitua tasolasia
- edustaa projektissa keräyslasin käsittelyosaamista
- suorittaa materiaalin testiajoja hankkeen aikana
- jatkossa materiaalin käsittelijä tuotantomittakaavassa
Suomen Uusioaines Oy


Innolasi Oy
- materiaalin loppukäyttäjä
- valmistaa kierrätyslasista rakennuselementtejä
- sovellutusalueen tuotantomittakaavan kokeiden toteutuspaikka
Innolasi Oy


JL-lasi
- materiaalin loppukäyttäjä
- edustaa projektissa studiolasituotantoa
- sovellutusalueen tuotantomittakaavan kokeiden toteutuspaikka


Kuusakoski Oy
- maailmanlaajuisesti toimiva metallin kierrätysyhtiö, joka jalostaa metalliromua raaka-aineeksi teollisuudelle


SET Sähkö- ja elektroniikkateollisuusliitto
- SET on Suomessa toimivan elektroniikka- ja sähköalan toimialajärjestö


Tervatulli Oy
- Tervatulli Oy on Oulussa toimiva vuonna 1997 perustettu ns. sosiaalinen yritys
- yhteisöyritys, jonka omistaa Oulun Kuurojen Yhdistys ry
- ympäristöpaja vastaanottaa kodinkoneita, ATK-laitteita ja lasia


Kerapro Oy
- Materiaalin loppukäyttäjä
- Kerapro Oy on vuonna 1999 perustettu keramiikka-alan maahantuoja ja jälleenmyyjä
- Nämä yritykset yhdessä muodostavat Suomen suurimman keramiikkamateriaalien toimittajan


Wienerberger Oy Ab
- Materiaalin loppukäyttäjä
- Wienerberger on monikansallinen yritys, joka omistaa Suomessa mm. poltettujen tiilten tuotantoon erkoistuneet tehtaat Korialla ja Lappilassa


Riihimäen kaupunki


Taaksepäin Eteenpäin