Seminaari

Kuvaus

Ohjelma

Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Aineisto

Kuvia
Otsikkosivulle
SEMINAARIN KUVAUS


TV- JA TIETOKONELAITTEIDEN KIERRÄTYS -SEMINAARI
Torstaina 31.1.2002 klo 9.00-15.30
Taideteollisen korkeakoulun Mediakeskus Lumeessa
Sampo-sali, Hämeentie 135 C, 00560 HELSINKI


Seminaarin tavoitteet

Materiaalikierrätys on yksi Tekesin STREAMS - Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa -teknologiaohjelman viidestä painopistealueesta. Taideteollisen korkeakoulun keramiikka- ja lasisuunnitteluosaston KIMOKELA-projektissa tutkitaan kierrätetyn monitorilasin käyttömahdollisuuksia keramiikka- ja lasi-teollisuuden raaka-aineena.

TV- ja tietokonelaitteiden kierrätysseminaarissa esitellään KIMOKELA-projekti ja samalla esitellään laajemminkin kierrätettävän materiaalin hyötykäyttömahdollisuuksia. Kuvaputkien kierrätys on pieni mutta merkittävä osa laajempaa, koko sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kierrätyskokonaisuutta. SER-kierrätys, siihen liittyvä uusi teknologia ja toisaalta EU:n uudistuvat direktiivit ovat tehneet aiheesta koko Euroopan kannalta erittäin ajankohtaisen. Seminaarissa kuullaan SER-kierrätyksen tilannekatsaukset Saksasta ja Ruotsista sekä EU:n Eureka (S)CARE-ohjelmasta.


Kenelle seminaari on tarkoitettu?

Seminaari on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Seminaari voi antaa vastauksia ja ideoita tuotesuunnittelijoille ja kaikille niille, jotka toimivat TV- ja tietokonelaitteiden kierrätysketjun eri vaiheissa. Alalla toimivien tutkimuslaitosten, yritysten ja rahoittajien edustajat ovat tervetulleita mukaan.


Eteenpäin Eteenpäin