PUBLICATIONS  1998

  • Helena Leppänen: Keraamikko ristiaallokossa, lisensiaatintutkinto keraamikon ammattikuvasta ja sen muutoksista 1960-1990 -luvuilla, Taideteollinen korkeakoulu 
  • Henry Scheinin: Hymy korvissa, Working Papers No 4, Taideteollinen korkeakoulu 
  • Kim Jeoung-Ah: Artikkelisarja 1-10, Monthly Ceramic Art, 1998, Korea 
  • Mirja Niemelä and Risto Mannonen: Colour-giving by-products as ceramic raw materials, AUSTCERAM 98, Journal of the Australasian Ceramic Society, Vol 34, 1998, Australia 
  • Malle Krunks, Tuula Leskelä, Risto Mannonen and Lauri Niiniätö: Thermal decomposition of copper(1)thiocarhamide chloride hemihydrate, Journal of Thermal Analysis, Vol 53, 1998 
  • Mirja Niemelä and Risto Mannonen: The use of recycled glass as a raw material in ceramic, The 3rd International Meeting of Pacific Rim Ceramic Societies, Poster, Abstract book, Kyongju, Korea 
  • Desiree Sevelius: lnnovative design based on waste, The 3rd International Meeting of Pacific Rim Ceramic Societies, Poslcr, Abstract book, Kyongju, Korea; Asthetical durability and designing products made of waste materials, AUSTCERAM 98, Journal of the Australasian Ceramic Society, Australia 
  • Tiina Veräjänkorva: Keraamisia kosketuspintoja, Taikon 15-vuotisjulkaisu


<<< Vuosikertomus 1998