RESEARCH

- Publications -
Kekäläinen, Päivi; Rajala, Markku: Kierrätyslasituotteen valmistus sintraamalla. Väliraportti, Keramiikka- ja lasitaiteen tutkimusjulkaisuja no 4. Helsinki 1995. 

KIERRÄTYSLASITUOTTEEN VALMISTUS SINTRAAMALLA

Kierrätyslasituotteen valmistus sintraamalla -tutkimus käynnistyi maaliskuussa 1994. Tutkimus on toteutettu Taideteollisen korkeakoulun keramiikka- ja lasitaiteen laitoksen ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:n yhteistyönä. Lisäksi projektiin ovat tuoneet apua Tampereen teknillisen korkeakoulun fysiikan ja geotekniikan laitokset sekä Suomen Erikoismurskaus Siilinjärveltä. Projektia on rahoittanut TEKES. Tutkijana on teollinen muotoilija, lasitaiteilija TaM Päivi Kekäläinen, projektin vastuullinen johtaja on lab.ins. Markku Rajala (Taik). 

Väliraportissa selostetaan projektin käynnistymisvaiheita: tutkimuksen alkuvaiheessa on suunniteltu ja valmistettu tutkimuslaitteistoa, selvitetty kierrätyslasituotteen valmistukseen ja sintraukseen vaikuttavat muuttujat ja suunniteltu niiden pohjalta koesarja. 

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmä lasiesineiden (laatan) valmistamiseksi kierrätyslasista sintraamalla. Valmistukseen sovelletaan keramiikkatuotannossa tunnettua puristustekniikkaa. Sintraaminen on aineen kiinteyttämistä sulamislämpötilaa alhaisemmissa lämpötiloissa. Lasimurskan sintrauslämpötila, noin 800°C, on huomattavasti alhaisempi kuin lasin sulatuslämpötila joka on noin 1400°C. 

Lasin sintraamisella on useita etuja verrattuna sulattamalla valmistettuun tuotteeseen. Keräyslasin joukossa olevat epäpuhtaudet ovat lasia sulatettaessa ongelma. Lasin kuivapuristuksessa ja sintrauksessa ei epäpuhtauksista ole teknistä eikä esteettistä haittaa mikäli epäpuhtauksien määrä on alle 10%. Matalamman prosessilämpötilan vuoksi sintrauksessa on sulatukseen verrattuna pienemmät investointikustannukset sekä pienemmät käyttökustannukset. 

Alustavien tutkimustulosten perusteella puristamalla ja sintraamalla valmistetun lasilaatan ominaisuudet saadaan vastaamaan keraamisille laatoille asetettuja vaatimuksia. 
 
 

Publications
 
 


Info:

Päivi Kekäläinen, @
Markku Rajala, @

University of Art and Design Helsinki UIAH
Department of Ceramics and Glass
Hämeentie 135 C 
FIN-00560 Helsinki, Finland
fax: +358 9 75630275