Tiina Veräjänkorva


 

 
 
Töissäni olen pohtinut kasvua, siihen liityvää positiivista energiaa ja elämän myötä, ajan kuluessa tapahtuvia muutoksia. 

 Näyttely koostuu keraamisesta veistoksesta ja installaatiosta, 
joissa on käytetty mm. ruohoa. Näyttelyni teemat ovat käsitteelisiä ja monikerroksisia, niitä kuvaavat vastakohdat orgaaninen ja epäorgaaninen, 
virtaus ja pysähdys, pysyvä ja muuttuva, teoria ja käytäntö, muistaminen ja unohdus. 

 Käytän keraamisissa töissäni paljon tiilille ja erilaisille rakennuselementeille tyypillistä toistoa. Näyttelytöihini olen liittänyt mukaan orgaanisia, kasvun myötä muuttuvia elementtejä. Tällainen pysyvän ja muuttuvan rinnastaminen on pitkään kiinnostanut minua. Vanhassa kasviopin kirjassa sanotaan:"...kasvinosat ovat rakentuneet ikäänkuin pikkukammioista. Nyt tiedämme, että jokainen kasvi ja eläin on rakentunut tällaisista soluista, samaan tapaan kuin kivitalot tiilistä. Nämä solut ovat eläviä..."