Jatta Lavi

Small Production - Pieni tuotanto

 

 
 
In my MFA diploma work I have concentrated on handmade functional tableware meant to be produced in a small-scale production. My goal has been to create functional dishes by handicraft process with a quality that differs from massproduction. In these cast and thrown pieces I have focused on production methods and on the quality of design and materials. Materials I have used are porcelain (1220°C-1240°C) and colored red earthenware, which I have developed myself for small-scale production. 
 
 

Olen lopputyössäni pyrkinyt hahmottamaan sellaisen keramiikasta tehtävän esinemaailman periaatteita, joka on mielekäs tuottaa pientuotantona tai käsityönä. Tarkasteluni kohteena on ollut sekä työprosessi tekijän kannalta että käsityön estetiikka. Nykyaikana käsityötuotteen on mahdotonta kilpailla teollisesti tuotetun esineen kanssa; käsityötuotteen on erotuttava ilmeeltään teollisesta tuotteesta. Koska keraamikko tuottaa esineet useimmiten itse, on työprosessin mielekkyyden huomioon ottaminen tärkeää. Olen tuottamissani esineissä pyrkinyt korostamaan käsityön tuomia mahdollisuuksia työprosessin aikana ja sitä esteettistä laatua, mitä käsityöprosessi tuo tuotteeseen teollisesti tuotettuun esineeseen verrattuna. 

 Olen lopputyöni aikana tutkinut ja kehitellyt materiaaleja:posliinia (1230°C), värjättyä punasavea sekä näille lasitteita. Näistä materiaaleista olen valmistanut valamalla esineitä (kuppi, kulho, keraaminen maitotölkki), joissa olen tutkinut materiaalien toimivuutta. Olen korostanut esineissä materiaalin ja käsityöprosessin tuomia mahdollisuuksia; esineet ovat läpikuultavan ohuita ja keveitä ja tarjoavat mahdollisuuden muunteluun. Valamalla tuotetun esineen muunneltavuus (koristelu, materiaalin käyttö) tekee prosessista mielekkään ja kehittyvän. Materiaalin käytöllä (värjätty punasavi, läpikuultavat massat, lasitustavat) olen pyrkinyt erottamaan pientuotantona tuotetut esineeni teollisesta tuotteesta. 
 
 
 

Previous | Next