Merja Ranki


Tila - Space

 

 
 
Lopputyöni aihe käsittelee kaupunkitilan ja siihen liittyvien yksittäisten elementtien suunnittelua ja toteutusta. Projektin tarkoituksena oli löytää betonille uudenlaisia käyttökohteita julkisessa kaupunkitilassa. Suunnittelutyön toteutuspaikka on Pikku-Huopalahdessa sijaitseva raitiovaunu 10:n päätepysäkkialue, johon suunniteltiin Helsinki 2000- kulttuurivuoteen liittyvä, uutta kaupunkirakentamista ilmentävä kaupunkiaukio. Suunnittelutyö toteutettiin ryhmätyönä ja siinä pyrittiin ratkaisemaan alueen toiminnallisia funktioita kaupunkikuvan tulevaan kehitykseen suuntaavalla tavalla. Oma osuuteni oli osallistua ryhmän mukana alueen kokonaissuunnitteluun ja aukion yleisilmeen luomiseen. Erillisinä tehtävinä suunnittelin alueelle tulevan, paikallevalutekniikalla toteutettavan toriaukion kokonaisilmeen ja siihen liittyvän valoelementin nivoutumisen osaksi torikokonaisuutta. Lisäksi suunnittelin yksittäisiä, uusia betonilaattamalleja käytettäviksi julkisissa katurakennus-kohteissa. Alueen värisuunnitelmaa kehittelimme yhteistyössä ryhmän muiden jäsenten kanssa. Betoniaiheiden lisäksi omaksi tehtäväkseni kuului myös alueen vihersuunnitelman laatiminen yhdessä kaupungin puistosuunnittelijan kanssa.
 

My diploma work is about the urban space and the design and production of related elements. The purpose of the project was to find alternative ways of using concrete in the public space, and as a test ground the end station of tram no.10 in "Pikku-Huopalahti",a Helsinki suburb,  was chosen. The project was carried out in a group where my part was mainly to design the overall appearance of the square including various concrete elements and the surrounding "green area". The project is a part of the "Helsinki 2000 -cultural capital" event. 
 
 
 
 
 

Previous | Next