Camilla Björkman

Sinuiksi 

 
 
 
 
 

 
Lopputyöni aiheena on ihmisyys ja tutkimuskohteena olen käyttänyt itseäni. Työssäni olen käsitellyt valtaa, omaa menneisyyttäni sekä pyrkimystä seesteisyyteen. Oleellisinta on töiden sisältö, joka on ohjannut sekä teknisiä että materiaalisia ratkaisujani. Visuaalisia esikuvia minulla ei ole ollut. Työt ovat lähtöisin omista kokemuksistani. Opinnäytteeni on eräänlainen puhdistautumisprosessi, jossa aiemmin tuottamani mielikuvitushahmot on riisuttu väreistä ja muodot ovat päätyneet luumuodostelmiin. Tällä sisäisellä työllä, itsestäni itselleni kohdistetulla tekemisellä, olen pohjustanut mahdollisuuttani palata ulospäin suuntautuvaan vuoropuheluun. 
 

The subject of my diploma work is about being human, and as a subject of research I have used my personal experiences and myself. The work has been a way of cleansing both personally and in the visual minimalist appearance of the sculptures.  
 
 
 
 

Next