UNIX-tiedostokomentoja


cat	tulostaa tiedoston sisällön näytölle
more	tulostaa tiedoston sisällön näyttö kerrallaan
less	selataan tiedostoa näyttö kerrallaan
cp	kopioi tiedoston paikasta toiseen (-r kopioi myös alihakemistot)
mv	siirtää tiedoston paikasta toiseen (nimen vaihto)
rm	poistaa tiedoston

	Esim.


cp text.txt text.bak kopioi tiedoston ‘text.txt’ nimelle ‘text.bak’ samaan hakemistoon cp ~ /bak kopioi kaikki käyttäjän kotihakemiston tiedostot alihakemistoon ‘bak’ cp /usr/pelit/chess . kopioi tiedoston ‘chess’ nykyiseen työhakemistoon mv ~/*.c /charj siirtää kaikki käyttäjän kotihakemistossa olevat ‘c’ tarkentimiset tiedostot alihakemistoon ‘charj’ mv vanhanimi uusinimi nimen vaihtaminen rm chess poistaa ‘chess’ tiedoston

Takaisin