Käyttöoikeuksiin liittyviä komentoja


chmod	muuttaa tiedostojen/alihakemistojen käyttöoikeuksia (change mode)
	chmod kuka oper oikeus tiedosto, jossa 
	
		kuka on: 	u käyttäjä
				g ryhmä
				o muut
				a kaikki (oletus)
		oper on:	+ lisätään oikeus
				- poistetaan oikeus
				= asetetaan oikeus (muut oikeudet poistuvat)
		oikeus on:	r luku
				w kirjoitus
				x suoritus

Esimerkki tiedosto/hakemisto listauksesta:

kyberias:~!27> ls -lgF
total 6
drwx------   4 jeppe	staf	1024 Mar 1 16:27 ./
drwxr-xr-x  368 root	root	6144 Mar 1 11:07 ../
-rw-r--r--   1 jeppe	staf	 798 Mar 2 22:02 .eka
-rw-------   1 jeppe	staf	 798 Mar 2 22:10 toka   
-rwx--x--x   1 jeppe	staf	 944 Nov 16 21:12 .xinitrc*
drwxr-xr-x   2 jeppe	staf	1024 Mar 1 18.02 ekataso/	
kyberias:~!28>

Käyttöoikeussarakkeen esimmäinen merkki ilmoittaa tiedoston tyypin seuraavasti:

	- tavallinen tiedosto
	d hakemisto
	l symbolinen linkki

Seuraavat 3 merkkiä ilmoittavat tiedoston omistajan oikeudet, seuraavat 3 merkkiä ryhmän oikeudet ja viimeiset 3 merkkiä muiden oikeudet:

	r luku
	w kirjoitus
	x suoritus

jeppe’ ilmaisee tiedoston omistajan nimeä ja esim. ‘staf’ ryhmän nimeä. Seuraavaksi tiedoston koko ja viimeinen tiedoston muuttamisajankohta. Lopuksi tulee tiedoston nimi:

.nimen edessä oleva piste ilmaisee sen olevan piilotiedosto
nimen* lopussa oleva tähti tarkoittaa tiedoston olevan suoritettava tiedosto
nimen/ lopussa oleva kauttaviiva tarkoittaa sen olevan alihakemisto
nimen@ lopussa oleva miuku tarkoittaa tiedoston olevan symbolinen linkki
id	tulostaa käyttäjän ja ryhmän tunnistenumerot
passwd	oman salasanan vaihtaminen

Takaisin