UNIX-hakemistokomentoja


/	juurihakemiston (root) merkki ja hakemistoerotin (vrt. \ DOSissa)
.	nykyinen työhakemisto (käytetään esim. kopiointiosoitteena)
..	isähakemisto
pwd	näyttää missä olet hakemistopuussa
mkdir	luo uuden hakemiston
rmdir	poistaa hakemiston jos se on tyhjä
cd	vaihtaa työhakemistoa
du	näyttää tiedot levytilan käytöstä (-s yksinkertaisempi selvitys)
ls	tulostaa tiedostolistauksen; 
paljon tarkentimia (-l, -a, -g, -F, -ld, -R jne.) Esim.
cd ../.. vaihtaa työhakemistoa kaksi tasoa ylöspäin cd / vaihtaa työhakemistoksi juurihakemiston cd vaihtaa työhakemistoksi käyttäjän kotihakemiston cd /txt/kirjeet vaihtaa työhakemistoksi ‘txt’ hakemiston alla olevan ‘kirjeet’ hakemiston mkdir pelit luo ‘pelit’ hakemiston rmdir pelit poistaa ‘pelit’ hakemiston jos se on tyhjä ls -l näyttää pitkän tiedostolistauksen ls -a näyttää kaikki tiedostot (myös piilotiedostot) ls -F näyttää tiedostojen tyypin ls -ld näyttää hakemiston kaikki tiedot ls -R tulostaa hakemistorakenteen

Takaisin