News -ryhmien selailuohjelma TIN


Ohjelma käynnistyy unix-promptista komennolla tin

Näytölle tulee seuraavanlainen käyttöliittymä. Ryhmiä voit selailla nuolinäppäimillä ja kun löydät kiinnostavan ryhmän voit avata sen painamalla Enter (takaisinpäin pääsee aina painamalla ‘q’). Ryhmien alta löytyvät tavallisimmat komennot.

	Group Selection (273)			h=help

    1  364 rec.arts.startrek.tech
    2   3 rec.arts.startrek.reviews
    3  434 rec.arts.startrek.misc
    4  11 rec.arts.startrek.info
    5  183 rec.arts.startrek.fandom
    6  923 rec.arts.startrek.current
    7  115 sfnet.tori.tyopaikat
    8   7 sfnet.tori.seura
    9  164 sfnet.tori.ostetaan
   10  406 sfnet.tori.myydaan
   11  16 sfnet.tori.muut
   12  150 sfnet.tori.asunnot
   13   5 sfnet.tietoliikenne.palvelimet
   14   9 sfnet.tietoliikenne.katko
   15  43 sfnet.tietoliikenne
   16   4 sfnet.tiede.hypermedia

<n>=set current to n, TAB=next unread, /=search pattern, c)atchup,
g)oto, j=line down, k=line up, h)elp, m)ove, q)uit, r=toggle all/unread,
 s)ubscribe, S)ub pattern, u)nsubscribe, U)nsub pattern, y)ank in/out

Kun haluat siirtyä johonkin tiettyy numeroon (luettelon ensimmäinen sarake) näppäilet vain numeron ja kuittaat Enterillä. Sivukerrallaan voi liikkua Ctrl + U (ylös) ja Ctrl + D (alas).

Jos haluat taas etsiä jotain tiettyä ryhmää nimeltä painat ‘g’ tai ‘/’ ja kirjoitat ryhmän nimen + Enter.

Alussa kun saat eteesi kaikki ne tuhannet news -ryhmät haluat epäilemättä karsia niitä hiukan (homma on kova mutta kun sen on kerran tehnyt on newsien selailu jos mahdollista vähän mielekkäämpää). Karsinta tapahtuu komennolla ‘u’ (unsubscribe) yksi kerrallaan ja ‘U’ (Unsub pattern) monta kerrallaan (esim. alt.sports.*). Kun ohjelma seuraavan kerran lukee .newsrc -tiedostoa, näkyviin ei tule “tilaamattomia” ryhmiä. Kaikkien news ryhmien ja vain tilattujen ryhmien näkymistä voi vaihdella komennolla ‘y’ (yank in/out). Vastaavasti voit “tilata uusia” news -ryhmiä komennoilla ‘s’ (subscribe) ja ‘S’ (Subscribe pattern). Ryhmien järjestystä voit vaihtaa komennolla ‘m’ (move).

Helppi löytyy komennolla ‘h’ ja sieltä pääsee pois ‘q’. Komennolla ‘ d’ saat jokaisesta ryhmästä lyhyen kuvauksen jos kuvaus löytyy. Komennolla ‘r’ voi valita näytetäänkö kaikki sanomat vai vain lukemattomat.

Keskusteluun osallistuminen: Kun tunnet tarvetta sanoa mielipiteesi tai kysyä jotain jossain ryhmässä, voit sen tehdä komennolla ‘w’. Ohjelma kysyy otsikkoa ja sitten näytölle tulee tyhjä lomake jolle voit kirjoittaa viestisi. Editorista pääsee pois komennolla Ctrl + X (Exit). Seuraavaksi ohjelma kysyy tallennetaanko viesti tiedostoon. Viimeiseksi kysytään lähetetäänkö sanoma.

.newsrc -tiedosto: Tiedosto sisältää tiedot siitä mitä uutisryhmiä olet tilannut. Se on tekstitiedosto, joka sisältää kaikki saatavilla olevat uutisryhmät riveittäin. ‘!’ -merkki uutisryhmän lopussa tarkoittaa että et ole tilannut tätä uutisryhmää. Vastaavasti ‘:’ merkki tarkoittaa että tämä uutisryhmä ilmestyy näytölle kun luet newssejä. Numerot ryhmien lopussa ilmoittaa mitkä sanomat on luettu. Tätä tiedostoa voit editoida esim. PICOlla.

UW PICO(tm) 2.5						File: .newsrc

sfnet.aloittelijoille! 1-1515
news.newusers.questions!
news.announce.newusers! 1-714
news.announce.newgroups!
news.announce.important!
news.announce.conferences!
taik.atk.kyberias:
rec.arts.wobegon!
rec.arts.tv.uk!
rec.arts.tv.tiny-toon!
rec.arts.tv!
rec.arts.startrek.tech: 1-27408,27528,27544,27595
rec.arts.startrek.reviews: 1-915
rec.arts.startrek.misc:
rec.arts.startrek.info: 1-945
rec.arts.startrek.fandom:
rec.arts.startrek.current:
rec.arts.sf.written! 1-79487
rec.arts.sf.tv!

^G GetHelp ^O WriteOut ^R ReadFile ^Y PrevPg ^K CutText ^C CurPos
^X Exit ^J Justify ^W Where is ^V NextPg ^U UnCut Text^T ToSpell


Takaisin