PINE internet postin käyttöliittymä

Ohjelmalla voi lukea ja lähettää sähköpostia sekä selata News-palstoja.


1. Ohjelma käynnistyy komennolla pine. (Kun ensimmäistä kertaa avaat ohjelman, se kysyy otetaanko manuaali mukaan. Manuaali ei ole välttämätön.)

Ohjelman käynnistyttyä tule näkyviin seuraavanlainen päävalikko.

PINE 3.91  MAIN MENU			Folder: INBOX  27 Messages


?	HELP			- Apua saatavilla jos tulee tenkkapoo
C	COMPOSE MESSAGE		- Kirjoita ja lähetä viestisi
I	FOLDER INDEX		- Selaa viestejä valitussa kansiossa
L	FOLDER LIST		- Valitse kansio tai selaa News-palstoja
A	ADDRESS BOOK		- Osoitekirjan ylläpito
S	SETUP			- Asetukset ja määritykset
Q	QUIT			- Hallittu poistuminen ohjelmasta

2. Apua. Päävalikosta paina ‘?’ tai liiku nuolinäppäimellä kohtaan ‘HELP’ ja paina Enter. PINEn ohjeita on saatavilla myös FTPn ja WWWn kautta seuraavista paikoista.

	ftp://ftp.cac.washington.edu/pine
	http://www.cac.washington.edu/pine

3. Viestin kirjoittaminen ja sen lähettäminen. Päävalikosta paina ‘C’ tai liiku nuolinäppäimellä kohtaan ‘COMPOSE MESSAGE’ ja paina Enter. Näytölle tulle seuraavanlainen sivu:

PINE 3.91   COMPOSE MESSAGE		Folder: INBOX 27 Messages

To      : vastaan.ottaja@freenet.hut.fi
Cc      : kopio.jollekin@uiah.fi			(ei pakollinen)
Attchmnt:	1. /tekstia.txt (148  B) "kommentti"	(ei pakollinen)
Subject : Otsikko
----- Message Text -----

Terve vaan meika taalla!

To: kohtaan kirjoitetaan vastaanottajan täydellinen sähköpostiosoite tai osoitekirjaan (tästä myöhemmin lisää) lisäämäsi nimilyhenne ja Enter. Voit myös hakea koko osoitteen osoitekirjasta (jos olet osoitekirjaan niitä täyttänyt): Siirry osoitekirjaan painamalla Ctrl + T (To AddrBk) ja valitse sitten nuolinäppäimillä ja Enterillä osoitekansio. Osoite siirtyy viestiin painamalla osoitteen kohdalla Enter. Osoitteita voi kirjoittaa tai hakea kuinka monta tahansa mutta ne erotetaan toisistaan pilkulla (haettaessa osoitekirjasta pilkku tulee automaattisesti).

Cc: kohtaan voit halutessasi antaa vastaanottajia, joille haluat lähettää kopion viestistä. Toimi samalla tavalla kuin To: kohdassa tai jätä kohta tyhjäksi Enterillä.

Attchmnt: kohtaan voit tarvittaessa liittää sen tiedoston nimen, jonka haluat lähettää viestisi mukana. Tiedoston nimen voit kirjoittaa tai sitten hakea painamalla Ctrl + T (To Files), jolloin saat näkyviin listan kotihakemistosi tiedostoista. Hakemalla oikea tiedosto nuolinäppäimillä (samalla tavalla voit vaihtaa myös hakemistoa) ja valitsemalla Enterillä tiedoston nimi siirtyy viestiin. Samalle riville lainausmerkkien väliin voit kirjoittaa selväkielisen kommentin. Tiedostoja voi liittää useampia.

Subject: kohtaan voit kirjoittaa esim. otsikon tai aiheen.

Message Text -alueelle voit kirjoittaa varsinaisen sanoman. Sanoman voit hakea myös valmiista tekstitiedostosta: Painamalla Ctrl + R (Read File) voit kirjoittaa tekstitiedoston nimen tai sitten edelleen painamalla Ctrl + T (To Files) voidaan tiedosto valita hakemistolistauksesta samoin kuin kohdassa Attchmnt.

Yleensä kannattaa muuntaa tekstin skandinaaviset aakkoset heti alkuun siten että ä, å => a ja ö => o, koska ne usein muuttuvat joksikin erikoismerkeiksi ja vaikeuttavat siten viestin lukemista.

Viesti lähetetään painamalla Ctrl + X (Send) ja varmentamalla lähetys vastaamalla y (Yes). Lähetyksen jälkeen siirryt automaattisesti päävalikkoon.

4. Lue viestisi. Päävalikosta paina ‘ I’ tai liiku nuolinäppäimellä kohtaan ‘FOLDER INDEX’ ja paina Enter. Näkyviin tulee viestit, jotka on talletettu kansiioon. Valitsemalla nuolinäppäimillä viesti ja painamalla Enter voit lukea viestin. Päävalikkoon pääsee takaisin painamalla ‘m’.

5. Vaihda kansiota tai lue News -palstoja. Päävalikosta paina ‘ L’ tai liiku nuolinäppäimellä kohtaan ‘FOLDER LIST’ ja paina Enter. Näytölle tulee kolme listaa, jotka avautuvat kun sen valitsee nuolinäppäimillä ja painaa Enter. Ylimmästä listasta löytyy tulevien viestien kansio INBOX ja lähetettyjen viestien kansio sent-mail. Sinne voit luoda myös omia kansioita. Keskimmäiseen listaan voit myös luoda omia kansioita. Alinna on News-ryhmät.

6. Osoitekirja. Päävalikosta paina ‘ A’ tai liiku nuolinäppäimellä kohtaan ‘ADDRESS BOOK’ ja paina Enter. Osoitekirja on kätevä tapa liittää osoitteet viesteihin. Alussa täytyy vain nähdä vähän vaivaa kirjoittaakseen kaikki osoitteensa osoitekirjaan. Näytölle tulee kaksi avautuvaa listaa, joista ensimmäinen sisältää omat henkilökohtaiset osoitteesi ja jälkimmäinen paikallisen postikoneen kaikki osoitteet (tätä listaa voit vain lukea). Omaan listaasi voit lisätä ja poistaa osoitteita: Lisäys tapahtuu ensin avaamalla lista ja sitten painamalla ‘a’ (Add). Ohjelma kysyy ensin osoitteen omistajan koko nimeä (Sukunimi, Etunimi), sitten nimilyhennettä ja lopuksi täydellistä sähköpostiosoitetta. Osoitteen poisto tapahtuu painamalla ‘d’ (Delete) poistettavan osoitteen kohdalla ja varmentamalla poisto vastaamalla ‘y’ (Yes).

7. Poistuminen ohjelmasta. Päävalikosta paina ‘Q’ tai liiku nuolinäppäimellä kohtaan ‘QUIT’ ja paina Enter. Ohjelma kysyy vielä varmistuksen poistumiseen ja siihen että tuhotaanko poistettaviksi merkityt viestit.

8. Allekirjoituksen eli Signaturen tekeminen. Jotkut haluavat tehdä itselleen allekirjoituksen, josta heidät tunnistaa. Allekirjoitus lisätään jokaisen lähetetyn viestin loppuun ikään kuin allekirjoitukseksi. Allekirjoitus sisältää useinmiten lähettäjän kaikki yhteystiedot mutta joskus ASCII-merkeillä tehtyä grafiikkaa tai mietelauseita.

Poistu PINEsta ja käynnistä kotihakemistostasi PICO-tekstieditoriohjelma komennolla pico .signature. Kirjoita oma signaturesi. PICOsta poistutaan komennolla Ctrl + X (Exit). Allekirjoitus on tehty.


Takaisin