NOVELL-verkko


Henkilökunta:

Komentoja:

setpass
komennolla vaihdetaan oma salasana; ensin kysytään vanhaa salasanaa ja sitten uutta (varmistukseksi vielä uudestaan)
map
komennolla näet miten verkkolevyasemasi sijaitsevat verkon hakemistorakenteessa
capture SHow
komento näyttää mitä kirjoittimia koneeseesi on kytketty verkon kautta


PCONSOLE

PCONSOLElla hallitaan tulostukseen liittyviä asioita. Pääasiallinen ja yleinen käyttäjän toimenpide on seurata tulostujonoa ja huolehtia että tulostukset sujuvat ts. poistaa jonoa tukkivat tulostukset (tämä oikeus annetaan yleensä ns. jonon pääkäyttäjälle). Ohjelma käynnistyy komennolla pconsole.

Poistetaan jonosta tukoksen aiheuttava tulostutyö (tukoksen huomaa siitä kun tulostettavat työt alkaa viipyä tarpeettoman pitkään jne.):

1. Valitaan päävalikosta Print Queue Information ja kuitataan Enterillä. Valikoissa liikutaan yleensäkin Enterillä eteenpäin ja Esc -näppäimellä takaisin päin.

2. Näytölle tulee lista tulostusjonoista. Valitaan tulostusjono.

3. Näytölle tulee valikko valitun tulostusjonon tiedoista. Valitaan ensimmäinen eli Current Print Job Entries.

4. Näytölle tulee tulostusjonossa olevat työt. Poisto tapahtuu Delete -näppäimellä.


Opiskelijat:

Opiskelijoilta on komennot riisuttu mutta heidän käytössään on levytilaa Q: asemalla. Asema on käytössä käyttäjätunnuksella pcluokka5. Tunnus ei vaadi salasanaa. Macillä levytila näkyy VOL1:n kansiossa PCL5.

HUOMIO! Q: asemaa aletaan säännöllisesti tyhjentää heinäkuusta 1995 lähtien kaksi kertaa viikossa: keskiviikkona klo 03.00 ja perjantaina klo 03.00. Hakemistossa olevat työt kannattaa siis siirtää aina ajoissa talteen!


Takaisin