FTP (File Transfer Protocol)


Ftp:tä käytetään kun halutaan siirtää tiedostoja esim. UNIX-koneen ja oman PC-koneen välillä. Meillä ei aina kuitenkaan ole käyttäjätunnusta juuri siihen koneeseen, johon haluaisimme olla yhteydessä. Voimme kuitenkin vierailla koneessa (rajoitetuilla käyttäjäoikeuksilla) käyttämällä anonymous ftp-palvelua, jolloin kirjoitamme käyttäjätunnukseksi 'anonymous' ja salasanaksi vakiintuneen käytännön mukaan oman sähköpostiosoitteemme.

Anonymous-tunnuksella sisään tullut käyttäjä ohjataan tavallisesti julkiseen levitykseen tarkoitetuille ohjelmille varatun hakemistopuun juurihakemistoon. Tästä hakemistosta löytyy yleensä myös READ ME-tiedosto, jossa kerrotaan käytön pelisäännöt ja annetaan vinkkejä, mistä mitäkin tiedostoja löytyy. Lisäksi saattaa löytyä Index-tiedosto, jossa kerrotaan lyhyesti, mitä mikin tiedosto tai alihakemisto pitää sisällään. Alihakemistoissa on myös omat README-tiedostonsa. pub-hakemisto on yleensä varattu jakelussa olevalle aineistolle.

Ftp on sovellusohjelma siinä missä muutkin ja se käynnistyy komennolla ftp Heti ftp-komennon jälkeen voidaan antaa sen koneen Internet-tunnus, johon yhteys halutaan avata. Esim. ftp nic.funet.fi

Jos yhteyden ottaminen koneeseen onnistuu, kysytään seuraavaksi käyttäjätunnusta, johon siis vastataan 'anonymous' ja salasanaksi kirjoitetaan oma sähköpostiosoite. Tämän jälkeen voit tehdä tarvittavat tiedoston siirrot. Tässä muutamia keskeisiä ftp-komentoja (suurin osa vastaa muodoltaan ja toiminnaltaan vastaavia UNIX-komentoja):

Kehote on ftp>


ascii ftp-tiedostonsiirron tiedostotyyppi (merkkimuoto) binary ftp-tiedostonsiirron tiedostotyyppi (binäärimuoto) bye poistutaan ftp ohjelmasta cd yhteyskoneen työhakemiston vaihtaminen close yhteys koneeseen katkaistaan dir yhteyskoneen hakemistolistaus get tiedosto kopioidaan toiselta koneelta omalle help ftp:n komennot lcd oman koneen hakemiston vaihto mget monta tiedostoa kopioidaan toiselta koneelta omalle mput monta tiedostoa kopioidaan omalta koneelta toiselle open yhteys koneeseen avataan put tiedosto kopioidaan omalta koneelta toiselle pwd yhteyskoneen työhakemiston tulostus näytölle quit poistutaan ftp ohjelmasta

Esim.

close nic.funet.fi
yhteys koneeseen nic.funet.fi katkaistaan
open osteri.funet.fi
yhteys koneeseen osteri.funet.fi avataan
pwd
kun haluat tietää missä päin yhteyskoneen hakemistopuuta olet
cd pub
siirrytään yhteyskoneen alihakemistoon pub (pub -hakemisto on yleensä varattu jakelussa olevalle aineistolle)
lcd imuroidut
vaihtaa oman koneen työhakemistoksi alihakemiston imuroidut
ascii
siirrettävän tiedoston tyypiksi asetetaan merkkityyppi (7-bittiset tekstitiedostot)
binary
siirrettävän tiedoston tyypiksi asetetaan binäärityyppi (suoritettavat ohjelmatiedostot, kuvat yms.)
get sunset.jpg
siirretään tiedosto sunset.jpg omalle koneelle
put dpmusic.zip
siirretään tiedosto dpmusic.zip omalta koneelta toiselle koneelle
mget dp*.gif
siirretään kaikki dp -alkuiset ja gif -tarkentimiset tiedostot omalle koneelle
mput *.dll
siirretään kaikki 'dll' -tarkentimiset tiedostot omalta koneelta toiselle koneelle

Siirto tapahtuu lähettävän koneen siitä hakemistosta joka on työhakemistona siihen vastaanottavan koneen hakemistoon, joka on sillä hetkellä työhakemistona.

Lisää tietoa aiheesta ja käyttöesimerkin löydät osoitteesta:

	gopher://levi.urova.fi:70/00/Atk-palvelut/Tietoliikenne/funet_ohje

Takaisin