ARCHIE

Archie-tiedostonhakupalvelun avulla voi hakea tiedostoja palvelun piirissä olevilta tiedostopalvelimilta. Suomessa tätä palvelua harjoittaa archie.funet.fi mutta palvelimia on ympäri maailmaa.


1. tapa ja samalla helpoin on ottaa hakupalvelimeen telnet-yhteys. Esimerkissä otamme yhteyden archie.funet.fi -palvelimeen ja kirjoitamme käyttäjätunnukseksi (login) ‘archie’:

kyberias:~!55>telnet archie.funet.fi
Trying 128.214.248.46 ...
Connected to archie.funet.fi.
Escape character is '^Å'.

SunOS UNIX (orava)

login: archie
reconstruction so in case of recurring problems please report them
to problems@nic.funet.fi or just try some other archie like
archie.doc.ic.ac.uk Our other services are mostly elsewhere, please use DNS with names
like ftp.funet.fi, www.funet.fi, gopher.funet.fi, info.funet.fi
irc.funet.fi etc. hks & mea # Bunyip Information Systems, Inc., 1993, 1994, 1995 # Terminal type set to `vt220 24 80'. # `erase' character is `^?'. # `search' (type string) has the value `sub'. FUNET-archie>
Tässä muutamia keskeisimpiä komentoja:
done		poistutaan helpistä (myös Ctrl + C)
find		etsi tiedostoa
help		archie-helpit
list		listaa kaikki palvelimet (myös ehdollinen haku)
nopager		haun selaus sivu kerrallaan pois päältä
pager		selaa hakua sivu kerrallaan (pois selaustilasta‘q’)
prog		etsi tiedostoa 
quit		poistutaan ohjelmasta
servers		tulostaa listan archie-palvelimista
set		asetetaan toimintoja ja erilaisia muuttujien arvoja
show		tarkistetaan asetuksien tila
unset		toimintoja ja eri muuttujien arvoja poistetaan
whatis		etsitään hakusanalla jonkun ohjelman nimeä

Oletamme että haluamme etsiä tiedoston ‘winsock.dll’.

FUNET-archie> prog winsock.dll

Ja koska haun tulos oli erittäin pitkä haluamme selata sitä näyttö kerrallaan.

FUNET-archie> set pager		tai
FUNET-archie> pager

Nyt voimme selailla Page UP ja Page Down näppäimillä hakua. Selauksen lopetus ‘q’. Selauksen saa lopullisesti päältä pois:

FUNET-archie> unset pager	tai
FUNET-archie> nopager

2. tapa käyttää archieta on Emalin kautta (ne joilla ei ole suoraa Internet-yhteyttä, mutta suositellaan muillekin). Lähetetään vain sähköpostia tunnukselle archie@server, jossa server on jokin archie-palvelin. Viestinä palvelimelle lähetetään hakukomento ja mahdollisia muita komentoja (kukin omalla rivillään). Komennot tulee alkaa ensimmäisestä sarakkeesta. Email archie tuntee seuraavat komennot:

path sähköpostiosoite
tämän komennon avulla käyttäjä voi ohjata haun tuloksen johonkin muuhun kuin From: kentässä olevaan osoitteeseen
compress
haun tulos pakataan ennen lähettämistä
prog hakuehto
haetaan tiedostoja
help
palauttaa archien käyttöoppaan
list hakuehto
haetaan palvelimia
servers
paluttaa luettelon kaikista archie-palvelimista
whatis avainsana
palauttaa listan, tiedostoista, jotka löytyvät annetulla avainsanalla whatis-tietokannasta
quit
lopettaa viestin käsittelyn; loput rivit tulkitaan kommenteiksi ja jätetään huomioimatta

Esimerkki jossa haluamme jälleen etsiä tiedoston ‘winsock.dll’. Lähetämme postia siis osoitteeseen archie@archie.funet.fi

compress			(haun pakkaus)
prog winsock.dll		(mitä haetaan)
help				(otetaan arhie käyttöopas myös)
quit				(lopetetaan viestin käsittely)

Takaisin