YHTEISÖALOITTEET

Rakennerahastojen alaisuudessa toimivilla yhteisöaloitteilla (COMMUNITY INITIATIVES) voidaan:

*edistää hankkeita joita ei sisällytetä kansallisiin ja alueellisiin suunnitelmiin

*täydentää rakennerahastojen työtä ja jäsenmaiden omia kehitysohjelmia paneutumalla alueen tai kohderyhmän erityisongelmiin

*tukea innovatiivisuutta ja hankkia uusia kokemuksia

Yhteisöaloitteet yleensä ulottuvat kansallisen rajojen yli, jolloin mukaan tulee vähintään kaksi maata.

Maakuntien suunnitelmissa, toimenpideohjelmissa, tulee ilmoittaa kiinnostuksesta eri yhteisöaloiteohjelmia kohtaan.

Suomen kohdalla tällä kertaa rahoja ei haeta vaan ne ovat jo otettu huomioon, lisätty suomen rakennerahoituskehyksiin.

YHTEISÖALOITTEET VUOSINA 1994-99

INTERREG II	rajaseutuyhteistyö
LEADER II	maaseudunkehittäminen
REGIS II	erittäin syrjäiset alueet

Työllistäminen ja voimavarojen kehittäminen (sosiaalirahasto)

NOW 		naiset työelämässä
HORIZON      	vammaiset ja vanhukset
YOUTHSTART	alle 20-vuotiaitten työllistäminen

Teollinen muutos

ADAPT		työvoiman sopeuttaminen (sosiaalirahasto)
RECHAR II	hiilikaivosalueet
RESIDER II	terästeollisuusalueet
KONVER    	aseteollisuusalueet
RETEX		tekstiiliteollisuusalueet
Portugalin tekstiiliteollisuus

Pk-yritykset	pienet ja keskisuuret yritykset

URBAN		kaupunkikehitys
PESCA		kalastuselinkeino


Rakennerahastot rahoittavat myös PILOTTIPROJEKTEJA. 


Laatinut: Jokko Korhonen

Lähde: Yhteisöaloitteet, Tiivistelmä Euroopan komission yhteisöaloitteita koskevasta oppaasta, EUROPEAN UNION Delegation of the European Commission to Finland, 1994.EDELLINEN SIVU