A

A CDEFGHIJKLMNOPRSTV
Akseli
Kuvitteellinen suora viiva, jonka ympäri jokin kappale pyörii; kuvataiteessa ja arkkitehtuurissa kuvitteellinen suora viiva, keskiviiva, jonka molemmin puolin sommitelma, esim. fasadi tai pohjakaava, asettuu symmetrisesti synnyttäen vaikutelman tasapainosta.

Akvarelli
Ks. Vesiväri.

Asetelma
Aihetyyppi, joka yleensä esittää elottomia, paikallaan pysyviä kohteita

Asteikko
Toisiaan järjestyksessä seuraavat saman värin sävyt.
Mikäli asteikko on laajempi, voidaan tarkastella jonkin taideteoksen värivalikoimaa.

Asymmetria
Symmetrian puute, epäsymmetrisyys. (Symmetria)

Audiovisuaalinen
Kuulo- ja näköaistiin perustuva, kuvan ja äänen yhdistävä.


C

ACDEFGHIJKLMNOPRSTV
Camera obscura
Valokuvakameran edeltäjä, pimeä huone, jonka takaseinälle heijastettiin ulkopuolella olevien kohteiden kuvia etuseinässä olevan pienen reiän tai linssin läpi. 1600-luvulla kehitettyä kannettavaa laatikkoa käyettiin mm. piirtämisen apuvälineenä. Kun heijastuskuvia voitiin kiinnittää taustaan, syntyi valokuva.

Chiaroscuro
Maalaustaiteen valohämy, valojen ja varjojen yhteensulauttaminen asteittaisilla siirtymillä.


D

ACDEFGHIJKLMNOPRSTV
Densiteetti
Mittaluku, joka ilmaisee sävyn optisen tummuuden, tark. heijastuksen tai läpäisyn käänteisluvun logaritmi. Densiteetti 0,0 = valkoinen tai kirkas, densiteetti 1,0 = heijastaa tai läpäisee 10% valkoisen tai kirkkaan valosta, densiteetti 2,0 vastaavasti 1%.

Densiometri
Tummuusmittari, jolla voidaan mitata filmien tummuusarvoja.

Diagonaali
Lävistäjä, suunnikkaan vastakkaiset kulmat yhdistävä viiva.

Diptyykki
Maalaus tai reliefi, joka koostuu kahdesta vastakkain taipuvasta siivestä.

Duplikaatti
Diapositiivista valmistettu jäljennös.


E

ACDEFGHIJKLMNOPRSTV
Epäsymmetrisyys
Symmetrian puute, asymmetria.

Esteettinen
Taiteellisesti (miellyttävä) vaikuttava, kauneusarviointeja herättävä. Estetiikkaan kuuluva.

Estetiikka
Tiede joka tutkii mm. taiteen luonnetta ja merkitystä, taiteellista luomisprosessia, taiteesta nauttimisen ongelmaa ja taiteen arvostamisen perusteita (Nyk. Suomen sanakirjan mukaan)

Etsaus
Kuvalaatan, levyn tai filmin syövytys.


F

ACDEFGHIJKLMNOPRSTV

Fasadi
Rakennuksen julkisivu, tavallisesti pääsisäänkäynnin puoleinen, arkkitehtonisesti korostettu sivu.

Fresko
Seinä- ja kattomaalaus tuoreelle (al fresco) kalkkilaasti pinnalle, jossa veteen sekoitetut jauhetut pigmentit yhtyvät kemiallisesti laastin ainesosiin.


G

ACDEFGHIJKLMNOPRSTV
Gemena
Pienaakonen. Ks. Versaali

Graafinen
Grafiikan eri menetelmiin perustuva; yleisemmässä merkityksessä värin sijasta viivan käyttöön perustuva, piirroksellinen.

Grafiikka
Graafinen taide, taidegrafiikka, piirrostaide, niiden menetelmien yhteisnimitys, joissa kuva (graafinen vedos tai graafinen lehti) valmistetaan vedostamalla laatalta, jolle se on ensin piirretty tai kaiverrettu. Grafiikalle on ominaista monistettavuus.

Graffiitti
Hiilen eräs muoto, lyijykynän "lyijy".

Guilloche
Palmikkoa muistuttava koristeaihe, joka muodostuu kaarevista, toinen toisensa leikkaavista viivoista.


H

ACDEFGHIJKLMNOPRSTV
Harvennus
Käytetään joko korostamaan sanaa tai typografis-esteettisistä syistä.

Heijastuva väri
Väri, joka heijastuu tai projisoituu kohteeseen muualta ja värjää objektin omalla sävyllään.

Häivytys
Kuvan reunojen pehmeä asteittainen vaalentaminen.


I

ACDEFGHIJKLMNOPRSTV
Iirispainatus
Sateenkaaripainatus, moniväripainatus joka suoritetaan siten, että arkille muodostuu erivärisiä nauhoja niin että värien raja häipyy ja väri muuttuu pehmeästi, sateenkaaren omaisesti.

Ikonoklasmi
Pyhien kuvien kieltäminen tai tuhoaminen. Keisari Leo III määräsi vuonna 730 kaikki Kristusta, Neitsyt Mariaa, pyhiä ja enkeleitä ihmishahmossa esittävät kuvat tuhottavaksi.

Impressionismi
Ranskassa 1800-luvulla syntynyt taidesuunta.
Impressionismille on ominaista hetkellisyys, valo ja tieteelliseen väriteoriaan perustuva maalauksellisuus.


J

ACDEFGHIJKLMNOPRSTV
Jyvärasteri
Hiekkarasteri, rasterielementit muodostavat epäsäännöllisiä rasterikuvioita.
Ks. Rasterit.

K

ACDEFGHIJKLMNOPRSTV
Kapiteeli
Pienaakkosten kokoinen suuraakkonen. Ks. Gemena Ks. Versaali.

Kartonki
Paksuhko kankea paperi, neliömetripaino 160-400g/m2

Kirjainmuodot
Kirjasintyypit, kirjainkuvioiden taiteellisesta muodosta käytetty nimitys. Painokirjaimet ryhmitellään alkuperänsä ja tyylinsä mukaan luokkiin, jotka voidaan jakaa alaryhmiin.

Kivipaino
Laakapainomenetelmä, jossa painaminen tapahtuu suoraan kiveltä paperille.

Kompakti
Täysin värin peittämä pinta.

Komplementtiväri
Komplementtiväri l. vastaväri. Valo-ja väriteorioiden perusteella tarvitaan vain kolmea pääväriä synnyttämään muut värit. Sekoitettaessa kahta pääväriä,syntyy kolmannen vastaväripari. Tällaisella väriparilla voidaan muodostaa voimakkain värikontrasti. Sekoittaessa vastaväriparien värejä keskenään syntyy likaisen mustaa. Kun ei käytetä tasaisia määriä molempia värejä, tuloksena on likaisen harmaita tai murrettuja sävyjä. Yllä oleva pätee väripigmentteihin ei värivaloihin, joiden päävärit ovat toiset kuin pigmenttien.

Kontraposto
Asento, joka noudattaa rytmisen vastakkaisuuden periaatetta esimerkiksi siten, että kaksi ruumiinosaa kieryy vastakkaisiin suuntiin.

Kontrasti
Vastakohta. Muoto- koko- ja värikontrasti ovat keinoja jäsentää kuvaa.

Kultainen leikkaus
Janan jako siten, että janan suuremman osan suhde pienempään on sama kuin koko janan suhde suurempaan osaan. Numeroina voidaan kultainen jako likiarvoina merkitä seuraavasti: 3:5, 5:8, 8:13 jne.

Kuvataso
Kuvan litteä pinta. Jos maalattaessa noudatetaan länsimaisia käsityksiä perspektiivistä, kuvatasoa ajatellaan läpinäkyvänä tasona katsojan ja kuvatilan välissä.


L

ACDEFGHIJKLMNOPRSTV
Laveeraus
Piirustus, joka on tehty siveltimellä ja vedellä ohennetulla värillä.

Lay-out
Kuvan ja/tai tekstin elementtien asettelumalli, taittoluonnos.

Lineaarinen
Viivamainen, viivoihin perustuva, piirustuksellinen erotukseksi maalauksellisesta.

Logotyyppi
Logo, esim. kirjasinyhdistelmä, tai usein myös tyylitelty kuvaelementti. Logoja valmistetaan liikkeiden nimistä ja tavaramerkeistä.

Luonnos
Piirustus tai maalaus joka toimii varsinaisen työn suunnitelmana tai harjoitelmana.

Läike
Moaree, moiré, interferenssikuvio. Ilmiö voi muodostua esim. skannattaessa painettu kuva. Kuvassa oleva rasterikuvio joutuu eri kulmaan kuin kuin näytön resoluutiosta johtuva pikselointi. Kuvaa digitoidessa kannattaa valita originaaliksi sävykuva, koska rasterointia on vaikea häivyttää skannatusta kuvasta.


M

ACDEFGHIJKLMNOPRSTV
Magenta
Neliväripainannassa käytetty sinipunainen värisävy.

Maalauksellinen
Muotojen esittäminen sävysiirtymien ja -pintojen avulla ilman viivaa, tekee kuvaan maalatun kuvan luonteen.

Muotoilu
Piirtämisessä ja maalaamisessa muotoilu tarkoittaa varjostamista niin, että kaksiulotteiselle pinnalle syntyy vaikutelma kolmiulotteisuudesta.


N

ACDEFGHIJKLMNOPRSTV
Neliväripainatus
Neljällä värillä suoritettu painotyö, jossa painovärit yleensä ovat magenta, cyan, keltainen ja musta.

Nelivärisarja
Neljän värillisen painovärin muodostama sarja, jota käytetään nelivärikuvien painamiseen.


O

ACDEFGHIJKLMNOPRSTV
Opasiteetti
Lukuarvo jolla kuvataan läpikuultavuutta.

P

ACDEFGHIJKLMNOPRSTV
Paikallisväri
Kohteen todellinen väri päivänvalossa. Paikallisvärin toteaminen on toisinaan vaikeaa johtuen olosuhteiden vaikutuksesta. Esim. valaistus, välimatka tai viereisten värien heijastuminen voivat saadan paikallisvärin näyttämään muulta kuin mitä se oikeasti on.

Pakopiste
Katoamispiste, viivaperspektiivin lakeja noudattavassa kuvassa piste, jossa yhdensuuntaisia vaakatasoja määrittävät, kuvapintaan nähden kohtisuorat viivat yhtyvät, kun niitä jatketaan tarpeeksi pitkälle.

Paperikoot
Standardisoidut paperiarkkien vakiokoot, yleisimmät DIN A-, B- ja C-sarjat.

Perspektiivi
Menetelmä, jolla kohteet esitetään kaksiulotteisella kuvapinnalla siten, että syntyy tilan ja etäisyyden vaikutelma.

Pigmentti
Väriaine, maalausvärien värin antava ainesosa, tavallisesti hieno jauhe, joka sekoitetaan sideaineeseen (esim öljyyn öljyväreissä, arabikumiin vesiväreissä, munankeltuaiseen temperassa). Sideaine mahdollistaa värin tasaisen levittämisen ja kiinnittää sen pohjaan.

Pintarakenne
Pinnan ominaisuus. Termillä kuvataan eri materiaalien ja esineiden poimuisuutta, rakeisuutta, rosoisuutta, sileyttä jne.

Plastinen
Muotoon liittyvä.

Pohja
Maalauspohja, pinta, jolle maalaus tehdään.

Päävärit
Eli primaarivärit. Pigmenteillä ts. väriainetta olevat päävärit ovat keltainen, syaaninsininen ja purppuranpunainen. Värien sekoittamista kutsutaan subtraktiiviseksi värinsekoittamiseksi , joka sekoitettaessa värejä vähentää valoisuutta, äärimmillään tuottaen mustan värin.
Additiivinen värinsekoitus taas tarkoittaa värivalojen sekoittamista, jossa värejä lisättäessä valoisuus kasvaa ja tuottaa valkean. Värivalojen päävärit ovat punainen, vihreä ja sininen. RGB -yhdistelmä on tuttu sähköisestä kuvantuottamisesta, jossa käytetään valoja (Monitori, datatykki, TV jne.).


R

ACDEFGHIJKLMNOPRSTV
Rasteri
Yleisin rasteri on ns. pisterasteri. Pisterasterin lisäksi on käytössä myös erikoisrastereita, kuten viivarasteri, ruuturasteri, jyvä- eli hiekkarasteri, lainelinja, spiraali, ym. Kun sävykuva rasteroidaan sen tummuus-vaaleus asteet muodostuvat eri kokoisista ja tiheyksisistä rasteripinnoista.

Rasterikuva
Kuva jossa sävyt on toistettu rasterilla.

Rasterisävy
Rasterisävy ilmoitetaan usein peittyneen pinta-alan osuutena kokonaispinta-alasta. Näin ollen 5% sävy, jossa piste, siis peittynyt osa on pieni, on vaalea sävy ja esim. 75% tumma sävy. Vrt. 100% väri =
kompaktiväripinta.

Reliefi
Korkokuva, kuvaveistos jonka hahmot kohoavat taustan tasosta.


S

ACDEFGHIJKLMNOPRSTV
Sommittelu
Rajatulla kuva-alueella eri osatekijöiden järjestäminen tasapainoiseksi ja harmoniseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi.

Spektri
Fyysikko Isaac Newton aikanaan tutki sateenkaari-ilmiötä ja ohjaten valkoisen valonsäteen prisman läpi hajoittaen sen spektrin kuudeksi väriksi. Vastaavasti fyysikko thomas Young tutkaillessaan värivaloja onnsitui yhdistämään spetrin valot muodostaen niistä valkean valon.Spektri on valonaallonpituuksien se osa joka on silmällä havaittavissa. Kts. Väri.

Staattinen
Liikkumaton, paikallaan pysyvä, levollinen.

Still-kuva
Liikkumaton kuva.

Syaani
Neliväripainannan sinisen sävyn nimi.

Syklinen
Jaksottain toistuva, takaisin lähtökohtaan palaava, kehämäinen, kiertävä.

Symmetria
Tasasuhtaisuus, kohteen osien tai koristeiden vastaavuus todellisen tai kuvitellun keskiviivan vastakkaisilla puolilla. Symmetria on usein suhteellista, varsinkin kuvasommittelussa.

Symmetrinen
(Esim. keskiviivaan nähden) tasasuhtainen.

Sävy
Sävyllä tarkoitetaan värin valoisuutta verrattaessa sitä valkeaan tai mustaan. Vaaleansininen sävy on haaleampi kuin tummansininen.

Sävykuva
Originaalikuva, esim. valokuva jossa on suuri joukko eri tummia sävyjä.


T

ACDEFGHIJKLMNOPRSTV
Taidepainopaperi
Painopaperi, joka on pinnoitettut mineraalikerroksella ja sen jälkeen vielä kiillotettu. Käytetään erityisesti vaativien painotuotteiden (taidekuvat) painamiseen.

Taitto
Kuvien ja tekstien asettelu tai
painettujen painoarkkien taittaminen taittokoneella risti-, yhdensuuntais- tai näiden kahden yhdistelmä taitteena.

Tekstuuri

Trompe l'oeil
Illusionistinen maalaus, jonka tarkoituksena on "pettää silmää".
Vrt. Esserin teokset, kirkkomaalaukset.

Tummuusväli
Sävykuvan tummimman ja vaaleimman sävyn tummuusero, esim. valokuvan tumman sävyn densiteetti 1,70, vaaleimman sävyn densiteetti 0,05 = tummuusväli on 1,65.

Tutkielma
Maalaus, joskus veistos, joka on tehty osoitukseksi teknisestä taidosta mutta jota on 1800-luvun alkupuolelta lähtien usein pidetty itsenäisenä taideteoksena.

Typografia
Kirjapainotaide, tekstityypin, kuvien ja taiton tyylin yhdistäminen.
Siihen sisältyy kirjasimien tyypin ja koon määrittely, tekstipalkin muotoilu, tyhjän tilan määrittely, värien ja kuvituksen valinta sekä kansi- ja paperimateriaalin valinta.


V

ACDEFGHIJKLMNOPRSTV
Valööri, valovoima kts. Väri

Versaali
Suuraakkonen Ks. Gemena.

Vertikaalinen
Pysty-, pystysuora

Vesiväri
Akvarelliväri, väri jossa pigmentit sekoitetaan vesiliukoiseen kumiin, ja jolla saadaan aikaan läpikuultava maalusjälki imukykyiselle pinnalle, tavallisesti paperille.

Viivakuva
Viivasta ja
kompaktista väripinnasta muodostuva kuva, jossa ei ole välisävyjä.

Vinjetti
Tavallisesti aikakauslehtien tai kirjojen kuvituksessa käytettävä pienikokoinen koristekuvio.

Visuaalinen
Näköaistiin perustuva, kuvallinen, näkö-.

Visualisointi
Kuvittamien, kuvallistaminen.

Väri
Valonsäteiden silmässä aikaansaama aistumus. Seitsemän pääsädettä, jotka muodostavat spektrin, jaetaan kolmeen pääväriin, punaiseen, keltaiseen ja siniseen. Kullakin päävärillä on kahdesta muusta syntyvä komplementti- eli vastavärinsä. Valöörin eli valovoiman määrää värin tai värisävyn heijastama valon määrä, joka vaihtelee eri väreillä (keltaisella se on suuri, sinisellä pieni). Valööri määräytyy värin kylläisyydestä eli puhtaudesta riippumatta.


ACDEFGHIJKLMNOPRSTV