TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN
OPINNÄYTETYÖT 1993 - 95


YLEISEN OPETUKSEN OSASTO


Taiteen tohtorin tutkinnon lopputyöt

-1995
Products as representations - a semiotic and aesthetic study of design products