Osasto: Valokuvataiteen osasto

Tekijä: Parantainen Jyrki

Työn Nimi: Taiteilijan tulikoe - liekin, ylevän ja taiteen yhteyksistä

Aika: 1999

Työn laji: Lisensiaatintyö

 

Taideproduktiopainotteinen lisensiaatintyöni koostuu kahdesta näyttelystä ja niiden teemoja pohtlvasta kirjallisesta osuudesta. Ensimmäinen teos, ääni-, tietokone-, valokuva-ja esineinstallaatio oli nimeltään C2 H5 o No, joka oli esillä galleria Nippolytessä Helsingissä 1995. Toinen produktioni julkaistiin Ateneumin taidemuseossa 1998. Valokuva-ja kaappi-installaation nimi oli TULI.

Kirjallinen osuuteni nimi on Taiteilijan tulikoe-liekin, ylevän ja taiteeni suhteista. Tekstini lähtökohta on teosteni ltsereflektiivinen tarkastelu ja taiteena keskeisten teemojen valottaminen omien arkihavaintojeni sekä eräiden estetiikan ja filosofian käsitteiden kautta. Tarkastelen teksitissäni myös muutosta, joka on tapahtunut teosteni sisällössä ja ajattelussani noin kymmenen vuoden aikana. Kaikki tekstini teemat ovat siivilöityneet suoraan taiteena tekemisen problematiikasta, jotta produktioillani ja kirjallisella osuudella olisi mahdollisimman läheinen yhteys.

Tuli on ollut tekemiseni välineenä ja kohteena toistakymmentä vuotta. Olen pyrkinyt yhdistämään produktioissani fyysisen tekoprosessin, installaatiomaisen esitystavan sekä katsojan elämysmaailmaan suunnatun viestinnän. Taiteellisen tutkimukseni keskiössä on ollut kysymys, kuinka ja millä välineillä maksimoida vastaanottajan tunne-elämys? Liekki on selvästi osoittautunut tässä suhteessa toimivaksi taidevälineeksi, joten erittelen tekstissäni mahdollisia syitä siihen, miksi näin on.

Produktioitteni, kuten kirjallisen osuutenikin aiheita ovat siten tuli, pelko ja sen viehätys sekä ylevän tunne, jossa paljolti on kyse miellyttävän ja epämiellyttävän herätteen yhtäaikaisesta läsnäolosta.

 

Aineisto: Kaksi näyttelyä ja tutkimusosa

Asiasanat: tuli, ylevä, pelko, negatiivinen mielihyvä, dialogi