Pvm: 01.12.1999

Osasto : Valokuvataiteen osasto

Koulutusohjelma: Valokuvataide

Tekijä: Koivikko Kati

Työn nimi: Kultakylä

 

Lopputyöni koostuu journalistisesta valokuvakirjasta 79 s. sekä raporttiosuudesta (45 S.).

Kultakylä-kirja on värivalokuvakirja, jota työstin vuo- @ien 1997-1999 aikana. Kuvausten lähtökohtana oli haluni tutustua omiin juuriini sekä dokumentoida arkea suomalaisessa kylässä. Isäni puolen suku on lähtöisin Luhangasta , joten pitäjä oli minulle luonteva valinta kuvauspaikaksi työskentelyni jakaantui kolmeen vaiheeseen: ensimmäinen ,aihe oli kyläläisiin tutustuminen, toinen itse työskentely kylässä ja kolmas vaihe oli etäännytys kylästä ja kuvaustilanteista, joka mahdollisti kuvien valinnan ja kirjan taittamisen. Kultakylä-kirja on painettu digitaalipainossa.

Työssäni pohdin dokumenttikuvaajan roolia ja subjektiivisuuden lisääntymistä dokumenttikuvissa sekä lavastamista ja kuvaajan rehellisyyttä. Halusin työskennellä yhteisössä kuvattavieni kanssa. Kyläläisillä oli oikeus itse päättää haluavatko he olla mukana kuvaustyössä. Kuvaukset kestivät elokuusta 1997 elokuun 1998 loppuun. Kirjassa on kuvien (51 kpl) rinnalla yksittäisiä tarinoita, joita keräsin kuvausten ohessa. Tarinat ovat tosi tapahtumia Luhangasta, ja sijoittuvat laajasti menneeseen. Ne toimivat eräänlaisena kollektiivisella alitajuntana. Pääasiallinen tarinoiden kertoja on ollut sukulaiseni Aino Koivikko.

Kultakylä-kirjan lisäksi lopputyöhöni kuuluu raporttiosuus, jonka muoto on päiväkirjamainen. Raportin alkuosassa käsittelen nykydokumenttikuvaa suhteessa varhaisempaan sekä pohdin Kultakylä-kirjan sijoittumista suhteessa kuntakirjatraditioon. Raportin toinen osakeskittyy työskentelyyni Luhangassa sekä kirjan koosta is- työhön.

 

Aineisto: Journalistinen Kultakylä-valokuvakirja ja raportti

Asiasanat: kylädokumentti, journalismi, dokumentarismi, arki