Pvm: 1999

Osasto: Valokuvataiteen osasto

Tekijä: Hippeläinen Tuovi

Työ nimi: OMAKUVA

 

Arvoituksellinen omakuva -työn ensimmäinen osa käsittelee taiteilijoiden omakuvia. Työn tavoitteena oli selvittää valokuvaamalla toteutettujen omakuvien tekemisen motiiveja ja niiden merkitystä. taiteilijoille itselleen Tavoitteena oli hahmottaa myös omakuvan visuaalista moniselitteisyyttä.

Työn toinen osa esittelee Valokuvasta omakuvaan -työpajan sekä työpajassa valmistetuista ja käsitellyistä omakuvista järjestetyn Merkitty omakuva -näyttelyn. Työpaja on syntynyt kiinnostuksestani taiteilijoiden omakuviin. Se on opetuskokonaisuus, joka mahdollistaa itsetutkiskelun oman valokuvan avulla. Pedagogisiin menetelmiin pohjautuvan työpajan toisena vetäjänä on toiminut psykologi.

Työ sisältää taiteilijoiden ajatuksia omakuvista ja niiden kanssa työskentelystä. Se sisältää omakuviin- ja työpajaan liittyviä haastatteluja, kuvatulkintoja, sekä tietysti omakuvia.