Pvm: 15.09.1998

Osasto: Valokuvataiteen osasto

Koulutusohjelma: Valokuvataide

Tekijä: Yrttimaa Touko Nikolai

Työn nimi: Monikameratyöskentelyn mahdollisuudet virtuaalivasteissa

 

Lisensiaattityöni tavoitteena on selvittää miten virtuaalitekniikka soveltuu uutis- ja ajankohtaisohjelmien visuaalisen ilmaisun luomiseen.

Koska tavoitteenani on tutkia tv-uutisten kuvailmaisun teknologista kehitystä, tarkastelen olennaisilta osin myös Yleisradiossa tv-uutisten nelikymmenvuotisen historian aikana käytettyjä kuvaustekniikoita: kuinka alkuaikojen mustavalkoisesta kaksiulotteisesta kuvailmaisusta on tultu kolmiulotteiseen värilliseen kuvailmaisuun. Alaotsikko "pimeähuoneesta virtuaalitodellisuuteen" kertoo välineellisesti tuotettujen kuvien kehityksessä tapahtuneista muutoksista ja niiden vaikutuksesta tv-ilmaisuun ja sen osa-alueisiin: valokuvaan, elokuvaan, videokuvaan, grafiikkaan ja tietokonekuvaan. Kautta koko tutkimukseni olen pyrkinyt osoittamaan, miten yhä kehittyneempi teknologia on uudistanut tv-uutisten ilmaisua ja ennen kaikkea auttanut poistamaan ilmaisua kahlitsevia tekijöitä.

Tutkimustavoitteenani on osoittaa, että sähköisesti tietokoneella Tuodussa studiomiljöössä voidaan reaaliajassa kuvata yhtäaikaa usealla liikkuvalla kameralla aivan samoin kuin perinteisessäkin studiossa. Sen että tämä on mahdollista, osoitan käytännön kokein ja käymällä läpi kolmivaiheisenkehittelyjaksonyleisradion koestudiossa. Kokeilu toteutettiin virtuaalistudiossa, jossa oli mahdollista työskennellä monikameratekniikalla ja käyttää kuvalähteitä virtuaalitilassa Sittemmin tämän kokeilun tuoma tieto on siirretty Yleisradion Studio 6.Ile hyödynnettäväksi käytännön tv-uutistyössä.

 

 

Aineisto: Kirjallinen osuus ja video

Asiasanat: virtuaalisuus, monikameratyöskentely, televisio, digitaalisuus, uutisetiikka