Pvm:1998

Osasto: Valokuvataiteen osasto

Koulutusohjelma: Valokuvataide

Tekijä: Salonen Kari Pertti

Työn nimi: Puuttuvat kuvat

 

 

Lopputyöni käsittelee muistitiedon perusteella syntyvää historiakäsitystä. olen käyttänyt valokuvaa tavallisen ihmisen elämäkerran tallentamisen välineenä. Olen tutkinut teemaa minulle läheisen elämäntarinan kautta. Ensimmäinen lähtökohta oli muistikuva lapsuudesta, jonka halusin käsitellä loppuun ja tallentaa sen ansaitsemallaan tavalla. ja samalla tehdä tarinasta näyttelynä esitettävä kokonaisuus.

Minua kiinnostaa muistitiedon merkitys nykyhetkessä ja sen suhde historiankirjoitukseen. onko menneisyys taakka, jota kannamme mukanamme tuntematta sen sisältöä? ja onko sillä yhteyttä nykyhetkeen? Siirtyykö sukupolvelta toiselle jotain halusimmepa tai enne? Mikä oli elämän keskeinen sisältö ennen ja mitä se on nyt? Näitä kysymyksiä halusin työssäni pohtia.

Tarinani keskushahmo on äitini isä, joka syntyi Venäjän hallitsemassa Suomen suurruhtinaskunnassa vuonna 1900 ja kuoli itsenäisessä Suomessa vuonna 1958, samana vuonna kuin itse olen syntynyt. isoisästäni ei ole olemassa kuin muutama valokuva, mutta niitä merkittävimpänä pidin hänen maalauksiaan, joita muistan nähneeni ja lapsena äidinäitini kotona. Niissä näkyi kädenjälki, joka todisti hänen olleen olemassa. Mies maalausten takana kaipasi hahmoaan.

Halusin tehdä maalari-isoisiästäni valokuviin perustuvan elämänkerran, joka samalla viittaisi historiankirjoitukseen. Luonnostelin isoisäni tarinasta käsikirjoituksen tavoitteenani tiivistä& elämänkaari keskeisiin taitekohtiin. Tärkein lahteeni oli oma muistikuva, joka on suodattunut pikkupojan maailmankuvan kautta. Lopputulos on minun näkemykseni ja tulkintani tapahtumista, se on fiktio tärkeänä pitämästäni elämäntarinasta.

Lopullisen kuvaussuunnitelman pohjalta päätin toteuttaa yksitoista kuvaa. Koska jäljittelin mennyttä aikaa, ajankuvan luominen asetti kuvien lavastukselle ja kuvauspaikkojen valinnalle tiukat raamit. Tarpeiston suunnittelu Ja hankinta oli etukäteissuunnittelun keskeinen osa. Esitin itse isoisääni. joten tarvitsin assistenttia melkein joka kuvassa. Joissakin kuvissa oli useampia henkilöitä, joten kuvausten aikataulut oli sovitettava tarkkaan. Kuvaus toteutettiin keskikoon kameralla värinegatiiville.

Näyttely Puuttuvat kuvat oli esillä valokuvagalleria Laterna Magicassa 2.-20.6.1998. Näyttelytilan valinnassa oli tärkeää, että se sijaitsee samassa kaupunginosassa kuin isoisäni perheineen aikoinaan asui. Näyttelytila on vanhassa kivitalon kellarikerroksessa. Siellä on maalattia ja talon perustukset ovat näkyvissä. Kuvieni kanssa nämä elementit muodostivat yhteyden menneeseen. Kuvien ripustukseen liittyi myös pienehköt tekstit, jotka viittasivat, sekä yleiseen historiaan että Isoisäni tarinaan. Toivon katsojalle välittyneen tunteen, että menneisyys on nykyhetken lähtökohta.

 

 

Aineisto: Näyttely ,raportti

Asiasanat: muistitieto, suomen historia, elämäkerta