Pvm: 22.04.1988

Osasto: Valokuvataiteen osasto

Koulutusohjelma: Valokuvataide

Tekijä: Nikrus Pekka

Työn nimi: art.digital.plantares.internae

Lopputyöni "art.digital. plantares internae" on raportti kuvien siirtämisestä tietokoneelta, itsemääritellyllä stokastisella rasterilla, jalovedostuskeinoin paperille sekä työhön liittyvistä ongelmista ja löydöistä. Pyrkimyksenä oli yhdistellä digitaalikuvan sisällöllistä mahdollisuuksia jalovedostuksen ilmaisulliseen voimaan niin että lopputuloksena on valokuva j olion kumpikaan tekniikka ei yksin pysty sekä vedostuksen yksinkertaistaminen.

Käytin kolmea eri jalovedostustekniikkaa: Palladiumvedostusta, kumibikromaattia (kumipainoa) sekä polymeerigravyyriä.

Palladiumvedoksiin tulostutin tietokoneella hyvin tiheästi (360o dpi) rasteroidut negatiivit jatka vedostin. Lopputuloksessa ei näy rasteripisteitä (Mikä olikin tarkoitus) mutta tiheä rasterointi aiheutti tulostusvaiheessa ongelmia jotka näkyivät esim. raitoina negatiivissa (ja vedoksessa). Tulos, palladiumvedossarja "Cosmos Hotel', löytyy liitteenä lopputyöstä.

Kumibikromaattiin tein kuvista kolmisävyerottelut jotka rasteroin 1000 dpin tarkkuudelle ja tulostutin. Idea kolmisävyerottelussa on kumipainon luonne joka vaatii kolme päällekkäistä vedosta jotta maksimimustuma olisi hyvä. Sävyerottelun tein vastaavalla tavalla kuin triotone erottelun offset painoa varten. Lopputulos oli hyvä. Työ helpottui kun vedostusvaiheesta oli digitaalinegatiivien avulla paistettu monta muuttujaa. Tulos, kumibikromaattivedossarja "No Mann", on liitteenä.

Polymeerigravyyrin valmistin sävypositiivin ja rasterin hybridin, rasteripositiivin, joka yksinkertaistaa gravyyrilaatan valotusta ja vedostusta. Valotusten määrä vähenee kahdesta yhteen jolloin mahdollisuus virheisiin vähenee ja tämä näkyy materiaalisäästönä. Rasteripositiivi (1200 dpi) antaa kuvaan kauniit sävyliukumat, tasaiset pinnat ja mahdollisuuden kontrolloida kuvan tarkkuutta kuvakohtaisesti. Vedostaessa rasteripositiivilla valotettua laattaa on pinnan puhdistus, värin levittämisen jälkeen, helppoa sillä laatan kaikki kuopat ovat yhtä syviä jolloin värin liiallinen poistaminen ei onnistu yhtä helposti kuin kahden valotuksen laattaa puhdistaessa (siinä on eri syvyiset kuopat). Tulos, polymeerigravyyrisarja "Naisellisen seksuaalisuuden pelko", on liitteenä. Stokastinen rasterointi jota työssäni käytin perustuu Adobe Photoshop ohjelman ns. ditherointi algoritmiin ja rasterointi suoritetaan itse, ennen tulostusta. Kun kuvan rasteroi itse voi rasteria käyttää ilmaisukeinona, rasteripisteiden kokoa ja muotoa muuttamalla, eikä vain sävyjen toiston välineenä, kuten tavallisesti. Kaikki käyttämäni toimivat korjauskäyrät ja muu oleellinen materiaali löytyy liitteenä olevalta CD-levyltä.

 

Aineisto: Lopputyöraportti + CD-levy(MAC-formaatti), Palladiumvedossrj, Kumibikromaattisrj , Polymeerigravyyrisrj

Asiasanat: polymeerigravyyri, kumibikromaatti, palladiumvedos, jalovedostus, stokastinen rasterointi