Pvm: 1998

Osasto: Valokuvataiteen osasto

Koulutusohjelma: Valokuvataide

Tekijä: Junninen Mikko

Työn nimi: Coleoptera silvae

Kun väitellään metsien suojelun tarpeesta, puhutaan aina prosenteista ja lajeista, käävistä, linnuista ja hyönteisistä. Näitä väittelyitä kuvittaa aina joko romanttinen kuva suojelualueelta tai ylimalkainen kuva avohakkuualueelta. Kolmas vaihtoehto on kuva suorasta toiminnasta kettinkeineen ja puihin kiipeilyineen. Lopputyöni idea syntyi ajatusleikistä luoda uudenlaista kuvastoa kuvittamaan suojeluristiriitoja ja muutakin metsäkeskustelua.

Kuvasin kahdeksan uhanalaista neulattua metsäkovakuoriaista, jotka sain Joensuun Yliopiston kokoelmista ja Harri Lappalaisen yksityiskokoelmista. Suurin ongelma kuvauksissa oli valon puute ja pieni syväterävyys. Kuvatessa viisinkertaisia suurennoksia tulee palkkikameran palkeen pituudeksi jo reilusti yli metrin, jolloin valon hävikki on jo yli neljä aukkoa. Tarvittavan valon paljouden ratkaisin käyttämällä herkkää 400 ASA filmiä ja väläyttelemällä satamia useita kertoja. Syväterävyys ei noussut yli millin mitenkään vaikka käytin pienintä objektiivista löytyvää aukkoa. Se oli vain sijoitettava täsmälleen oikeaan paikkaan.

Seuraava ongelma oli kameran liike. Vaikka kamera oli kiinni isossa studio-jalustassa ja ruuvi oli väännetty kiinni hampaat irvessä, ei se silti ollut vakaa. Oli rakennettava tukijalustat kameran molempiin päätyihin.

Kuvasalkkuni typografian suunnitteli Petri Salmela ja tekstit kirjoitti ja käänsi englanniksi siskoni Kaisa Junninen. Tein painon kaikki eri työvaiheet Kristoffer Albrechtin suuren avun siivittämänä. Painovärejä valittaessa minulla oli ajatuskuvio, jossa varsinaiset kuvat painettaisiin kylmällä värinä lämminsävyiselle book design -paperille ja kuvasalkun kuoret, jotka ovat kylmän siniharmaat painettaisiin lämpimällä värinä, jopa melkein punaisella. Pyrin näin synnyttämään samanlaisen kontrastin, joka vallitsee kovakuoriaisten kuorien ja niiden kiiltojen ja pehmeän mattapainopaperin välillä.

Erilaisissa metsissä elää 53 % lajeista. Kovakuoriaisten merkittävin uhkatekijä onkin metsä- talous. Kuolleiden ja lahoamaan jätettyjen puiden, erityisesti vanhojen metsien kuolleiden lehtipuiden niukkuus on yksittäisistä syistä ylivoimaisesti merkittävin. Se uhkaa yli kolmannesta kaikista kovakuoriais-lajeistamme. Erityisen huolestuttava tilanne on Etelä-Suomessa, jossa suojellun metsämaan osuus koko metsämaan pinta-alasta on n. 1%.Vaikka Etelä-Suomesta suojeltaisiin kaikki jäljellä olevat nk. vanhat metsät ei prosenttiluku silti nousisi johtavien ekologien suosittelemaan kymmeneen saatikka tavoitteena olevaan kolmeen kymmeneen.

Työni on lähtökohdiltaan selkeän poliittinen. Se on syntynyt puheenvuoroksi vanhojen metsien puolesta. Uskon, että kuvasalkkuni toimii uuden mielenkiinnon herättäjänä välillä jo vähän puisevassa asiassa. Se luo kuvan metsäkeskustelussa usein mukana olleille uhanalaisille kovakuoriaisille. Kuvasalkkuni on epätyypillisesti toteutettu, kun sitä ajattelee luontokuvasalkuksi. Se on ensinnäkin kuvattu studiossa, toisekseen kohteet eivät ole eläviä. Lisäksi lajit eivät ole kuvista määriteltävissä, eikä se ole edes oleellista. Oleellista minulle on se, että koko salkulla on tehtävä, että se yrittää saada aikaiseksi jotakin, että se ottaa kantaa.

 

Asiasanat: kovakuoriaiset, kuvasalkku, lähikuva,