Pvm: 11.12.1997

Osasto: Valokuvataiteen osasto

Koulutusohjelma: Valokuvataide

Tekijä: Tammenpää Tuomo

Työn nimi: NEED

 

 

Lopputyö käsittelee keinotekoista tarvetta, markkinointia sekä valvonnan teemaa uusien medioiden aikakaudella. Projektin ensisijaisena päämääränä oli rakentaa uskottava markkinointikonsepti keinotekoiselle, tuotetulle tarpeelle. Ajatuksena oli kehittää tyhjästä tuotebrandi nimeltä NEED. Sisältä tyhjä tuote ympäröitiin kauniilla mielikuvien kuorella. Tätä tuotetta markkinoitiin imitoiden nykyisin käytössä olevia kaupallisia strategioita erityisesti suoramarkkinointia.

Projekti jakautui kahteen pääosaan, kampanjaan ja messuihin. Kampanjan tärkein päämäärä oli Need-brandin luominen ja markkinointi. Messujen tehtävänä oli vahvistaa mielikuvaa Need- tuotteesta fyysisellä installaatiolla oheistuotteineen.

Internet oli kampanjan tärkein markkinointimedia. Needweb internet-sivut muodostivat kampanjan rungon, jota tuettiin sähköpostimainonnalla sekä kaupungille levitetyillä mainoksilla. Need:in yltäkylläinen ja nopeatempoinen grafiikka vietteli asiakkaan interaktioon. Visuaalisen mielihyvän tarjoaminen sekä paljouden strategia ylläpiti illuusiota paremmasta ja enemmästä. Katsoja jätettiin sopivasti tyydyttymättömäksi, jotta halu tuotetta kohtaan säilyisi.

Rekisteröityminen NEED MEMBERS CLUB:in jäseneksi oli katsojan edellytyksenä osallistua projektiin. Rekisteröinti oli lyhyt kysely asiakkaan henkilötiedoista ja tarpeista. Tietojen luovuttaminen oli hintana jäsenpalveluille. Tiedot muodostivat asiakkaan käyttäjäprofiilitietokannan.

Ensimmäiset NEED FAIR messut järjestettiin Into-galleriassa Helsingissä 3.-1 2.1 0.1 997 osana IdEntities-näyttelyä ja MAP-tapahtumaa. Messuosastolle pääsi Need-jäsenkortilla, joka oli lähetetty Needweb:issä rekisteröityneille asiakkaille. Korttiin kiinnitetty viivakoodi yhdisti messuvieraan hänen tietokantaansa. Osastolla oli myynnissä Need-oheistuotteita. Need- automaatista messuvieras sai käyttäjäkoodillaan annoksen Need-propagandaa trendikkään animaation muodossa. Asiakkaan tarvetta ei kokonaan täytetty. MORE FREE UPGRAE)E COMING SOON +20 % MORE! JOIN NOW! Projekti oli kampanjalaboratorio, jossa tutkittiin mielikuvamainontaa tarvemarkkinoilla sekä kaupallisuutta suhteessa taiteeseen. Prosessi jatkuu. Needweb-sivuja päivitetään ja uusia Need Fair messuja järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Needweb on avoinna osoitteessa http://www.uiah.fi/~need.

 

 

Aineisto: Internet-sivut (http://www.uiah.fi/ ~need), kuvallinen raportti, CD-ROM

Asiasanat: keinotekoinen tarve, mainoskampanja, tuotemerkki, valvonta