Pvm: 06.05.1997

Osasto: Valokuvataiteen osasto

Koulutusohjelma: Valokuvataide

Tekijä: Siltala Sonja

Työn nimi: REFLEKSI

 

 

Lopputyöni kuvat (72 kuvaa) käsittelevät kaksoiskuvan erilaisia muotoja. Jokaisessa valokuvassa on aina kaksi ihmistä, kaksi naista, minä ja mallini, joka ulkoisesti muistuttaa minua ja on siten minulle kuin peili tai kaksoiskuva. Kaksoiskuvan ajatus on monimerkityksinen ja kätkee sisäänsä peilin, varjon, kaiun, symmetrian ja toiston. Nämä elementit heijastelevat toisiaan, palaavat toisiinsa, ovat synonyymejä keskenään. Näistä synonyymeistä olen löytänyt vahvan motiivin omalle taiteelliselle työskentelylleni ja nyt lopputyöni kuvissa tutkinut kahden ihmisen heijastumista toisiinsa ja ympäristöön, valitsemaani maisemaan.

Lopputyöni kuvallinen osuus on ollut esillä näyttelyn muodossa Kluuvin Galleriassa 21.3. - 6.4.1997. Näyttelyn nimi on REFLEKSI. Refleksi tarkoittaa heijastusta, heijastusliikettä, tahattomasti syntyvää reaktiota. Refleksi pitää sisällään kuvaus- tapani, ajatteluni ja kuvien sisällölliset seikat.

Kuvat olen kuvannut niin, että olen asettanut kameran jalustalle varustettuna itselaukaisijalla ja itse olen asettunut mallini kanssa kameran eteen valitsemaani maisemaa vasten. Maisema on tällöin muuttunut "näyttämöksi", jossa kaksi ihmistä esiintyvät. Kuvani ovat sukua performanssille, mutta eroavat performanssista kestonsa ja esitystapansa puolesta. Koska tapahtumallamme ei ole yleisöä, "esityksen" kesto on kuvanottohetken' pituinen ja itse valokuvasta tulee teos. Kuvien dramaturgian on syntynyt spontaanisti maiseman ja siitä löytyneiden esineiden inspiroimana värittyen omaan kokemusmaailmaani.

Näyttelyn kuvat ovat mustavalkoiset. Kuvat olen vedostanut täysmatalle kuitupohjaiselle valokuvapaperille kolmeen kokoon, vaihdellen sarjoittain: 31X3Icm, 32X32cm ja 32X37cm. Kuvat olen pohjustanut 10 mm:n kapalevyille. Työskentelyn aikana olen oppinut paljon mustavalkokuvaamisesta ja vedostustaidoista, työskentelyn fyysinen puoli on ollut hyvin käsityömäistä.

Lopputyöni koostuu näyttelystä eli taiteellisesta produktiosta sekä kirjallisesta osasta. Kirjallisessa osassa selvitän itsereflektoivasti REFLEKSIN eli lopputyöni prosessia. Prosessin kuvaus on kehityskertomus "raakileesta" kohti itsenäistä tekijää.

 

 

Aineisto: 72 mustavalkovalokuvaa, kirjallinen osa (mukana 23 diakuvaa)

Asiasanat: refleksi, kaksoiskuva, kaksoisolento, performanssi, näyttely