Pvm: 01.12.1997

Osasto: Valokuvataiteen osasto

Koulutusohjelma: Valokuvataide

Tekijä: Partanen Jaana Helena

Työn nimi: "Unen lahja"

 

Lopputyöni koostuu kahdesta osasta, fiktiivisestä tekstistä ja kuva- kokonaisuudesta. Tekstin pohjamateriaalia ovat omat uneni yhdeksän kuukauden ajalta, kuvakokonaisuuden perustana aikojen kuluessa kuvaamana negatiivit. Teksti ja kuvat puhuvat samoista teemoista. Kuvat kuvan logiikalla, teksti tekstin logiikalla, täydentäen toinen toisiaan, silti pärjäten omillaan. Suurin teema on ihmisen kasvun kaipuu, fyysisenä, henkisenä, monitasoisena alati muuttuvana yksilönä.

Kuvateokset, kaksitoista kappaletta, ovat sekatekniikkaa, materiaalina puu, maalit, esineet, valokuva ja parafiini, johon kukin työ on loppujen lopuksi valettu. Parafiini luo utumaisen etäisyyden tunnun kuviin, samalla se liittää kaikki kuvan konkreettiset osaset yhteen. Parafiini on kynttilän osanen. Kynttilä viestittää hiljaisista, hartaista, pyhistä kokemuksista, jolloin ihminen on yksin rauhassa oman itsensä kanssa, rehellisenä. Parafiini tuo myös alitajuisen tason mukaan teoksiin, valokuvat ja esineet ovat määrittelemättömän massan sisällä kuin säilöttyinä merkityssisältöinä.

Esineiden käyttö luo teoksiin alaviitteitä. Esineillä on omat käyttö- tarkoituksensa, ympäristöt joihin ne kuuluvat. Olemassaolollaan ne vahvistavat teosten tyylillistä naiiviutta ja satumaisuutta. Esineiden koot ovat ristiriidassa valokuvaelementtien kanssa, joka lisää unenomaisuutta.

Kiiltokuvamaisiksi leikatut valokuvat ovat teosteni keskeisin osa. Realististen asioiden jäljennöksinä ne viestittävät yksinään tietyistä asioista, mutta myös yhdessä ne luovat uusia merkityssisältöjä. Suurimmalta osalta olen käyttänyt aiemmin kuvaamiani negatiiveja. Negatiivimateriaalini on toiminut kuin yhdeksän kuukauden aikana keräämäni unimateriaali, josta lopputyöni ensimmäinen osa; fiktiivinen teksti on muodostunut. Kuvia, niin kuin unipätkiä, olen yhdistellyt mielivaltaisesta, luottaen omiin intuitioihini, sekä mieltymyksiini, pyrkien kuitenkin säilyttämään yhtenäisen tyylillisen linjan.

 

 

Aineisto: Fiktiivinen teksti; "Unen lahja", 12 valokuva-parafiiniteosta, lopputyöraportti liitteenä diat valokuva-parafiini teoksista

Asiasanat: Uni