Pvm: 16.04.1997

Osasto: Valokuvataiteen osasto

Koulutusohjelma: Valokuvataide

Tekijä: Kukkonen Jukka

Työn nimi: Jäämistöstä arkistoksi - Arkistosta kokoelmaksi. Lehtikuvaaja Kalle Kultalan kuvajäämistön arkistointi

 

 

Lehtikuvaaja Kalle Kultalan kuoltua hänen kuvajäämistönsä, n. 200 000 negatiivia ja diaa sekä n. 20 000 valokuvavedosta, siirtyi valtion omistukseen. Aineiston käytöstä 8.5.1992 tehdyn sopimuksen mukaan Yleisradio Oy sai oikeuden muodostaa jäämistöstä sähköisen kokoelman omaa ohjelmatoimintaansa varten. Tämän jälkeen arkisto siirrettiin Suomen valokuvataiteen museon hallintaan. Valokuvataiteen laitokselle tekemäni lopputyö muodostuu Kultalan kuva- jäämistön arkistointiprosessista ja siihen liittyvästä kirjallisesta raportista. Hanke toteutettiin Yleisradiossa 1992-95. Ensimmäisessä vaiheessa määrittelin ja koodasin arkistoitavan aineiston: 9 100 arkistolehteä ja pussia, jotka jaettiin kahteen aineistoryhmään neljäksi eri sarjaksi. Näin saatiin muodostettua jäämistöstä jäsentynyt fyysinen arkistokokonaisuus. Jokaisen arkistolehden perustiedot tallennettiin hanketta varten suunniteltuun Kultalan arkistopaikat -tekstitietokantaan. Tiedot saatiin kuvaajan kirjoittamista sisältötarroista, joita täydennettiin kunkin negatiivilehden teknis-fyysisillä tiedoilla. Yleisradion kokoelman kuvavalinnassa pyrin tarkastelemaan yhden kuvaustapahtuman tuotantoa kerrallaan, jolloin kuvista voitiin muodostaa harkiten useamman kuvan sarjoja. Kuvasisällön dokumentoinnissa käytettiin Yleisradion YLE-VALO -järjestelmää, joka sisältää sekä sanallisen kuvailun että sisältöindeksit. Hankkeen tuloksena syntyi seitsemän CD-ROM -levyn kokoelma, yhteensä 10 957 sähköiseen muotoon skannattua valokuvaa. Niistä ensimmäinen ns. 0-levy on suunniteltu hakuja varten. Se sisältää kevyet mosaiikki- ja katselukuvat sekä kaikki tekstidokumentit. Kuudelle levylle jaetut korkearesoluutiokuvat, kukin 1 200 dpi, toimivat uusina käyttöoriginaaleina, joita voidaan liikutella siirtotiedostoina. Raportti esittelee kuva-arkistotyön periaatteita ja käytäntöä ja erityisesti sitä, miten uusi sähköinen kuvamaailma koetaan perinteisessä lehtikuvan arkistoinnissa. Varsinaisesti tarkasteltavanani on Kalle Kultalan toiminta politiikan ja yhteiskunnan tapahtumiin keskittyneenä lehtikuvaajana, oman arkistonsa muodostajana sekä hänen käsityksensä valokuvasta historian dokumenttina. Työssä sivutaan myös hänen suhdettaan valokuvataiteeseen.

 

 

Aineisto: CD-ROM -levy ja tekstiraportti

Asiasanat: Arkistointi, CD-kuvalevy, kuvajournalismi, lehtikuvat, lehtikuvaajat, Kultala, Kalle