1996
Valokuvataiteen osasto
Anu Pitkänen
Vedenkierto

Vedenkierto on digitaalisessa muodossa oleva sarjakuva-albumin materiaali; ekologinen tulevaisuuskuvitelma pienen yhteisön selviytymis mahdollisuuksista. Työssä on tutkittu valokuvan ja digitaalisen kuvankäsittelyn ilmaisumuotoja. Lähtökohtana ovat olleet käsitellyn valokuvan sovellutusmahdollisuudet perinteisessä sarjakuvakerronnassa. Kirjamateriaali on valmiiksi taitettuina aukeamina.

Käsikirjoituksen, kuvasuunnittelun ja kuvakäsikirjoituksen jälkeinen työvaihe oli kuvamateriaalin keräaminen. Mallit on kuvattu studiossa kuvakäsikirjoituksen mukaisesti. Taustat, pintastruktuurit ja esinemaailma löytyi kaatopaikoilta, roskalavoilta ja rakennustyömailta. Oleelisinta kuvausvaiheessa oli yhdisteltävän materiaalin kuvaaminen yhtäläisissä valaistusolosuhteissa.

Kertomuksen ja kuvien koostaminen tapahtui tietokoneella, Photoshop-ohjelmalla. Digitaaliseen muotoon skannattu materiaali on korjattu sävymaailmaltaan yhdenmukaiseksi. Kuvamateriaalin yhdistely ja sivutaitto on tehty samanaikaisesti yhden sivun kuvakokonaisuuksina. Värimaailman skaalaus on kokonaisuudessaan rakennettu Photoshopissa maskeilla ja värisäädöillä sekä maalaamalla. Puhekuplat ja tekstit on lisätty kuvasivuihin pääIIä kelluviksi elementeiksi.

Painotuotteeseen tarvittava kuva-aineisto on tiedostokooltaan raskas, joten digitaalinen selailukappale on skaalattu monitorin näyttöresoluutioon ja aukeaman kokonaisuuksiksi. Mukana raportti työvaiheista teksti- ja kuvaesimerkkeineen.

Aineisto: CD-levy
Asiasanat: Sarjakuva, Digitaalinen kuvankäsittely, Tulevaisuusfantasia