Pvm: 1996
Osasto: Valokuvataiteen osasto
Koulutusohjelma: Valokuvataiteen koulutusohjelma
Tekijä: Haaparinne Juhani
Työn nimi: Hyperkalevala

Lopputyöni aiheena oli käyttöliittymän visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus Kalevalasta ja sen kulttuurihistoriasta tehtyyn hypermediasovellukseen joka julkaistiin cd-rom muodossa. Vastuullisia suunnittelun alueita kohdallani olivat teoksen kansi, osa-alueiden kannet, eriaiset linkit ja ikonit sekä navigointipainikkeet niiden sijoittelu ja ulkomuoto. Näistä osista muodostuu teoksen draamallinen ulkoasu, se minkä käyttäjä ensimmäisenä havaitsee ja jonka kautta ryhtyy jäsentämään teoksen sisältöä.

Projekti oli korkeakoulujen välinen yhteistyöhanke jossa Joensuun yliopiston ja Taideteollisen Korkeakoulun lisäksi oli aivan alussa mukana myös Tampereen teknillinen korkeakoulu. Suunnittelu ja käsikirjoitus tapahtui Joensuun yliopiston kulttuurintutkitmuksen laitoksella. Pian myös ohjelman koostaminen siirtyi sinne. Taideteollinen korkeakoulu osallistui visuaalisen suunnittelun lisäksi hankkeeseen tukemalla sen tuotannon kulkua. Tästä vastasi Taideteollisen korkeakoulun Täydennyskoulutuskeskus. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran mukaan tulo sekä asiantuntelmuksen että aineistonsa puolesta oli projektin onnistumisen kannalta ensiarvoista.

Yhteisissä palavereissa sovimme päälinjoista ja käytännön järjestelyistä, tämän jälkeen työni oli käytänössä etätyötä jossa valmis materiaali lähetettiin verkkoa pitkin Joensuuhun missä ohjelmoija istutti osat kohdalleen. Taustakuvien ynnä muiden kuvakkeiden valmistamiseen käytin Applen Macintosh koneita ja pääasiassa Adoben Photoshop 3.0 ohjelmaa Vähäisemmässä määrin työskentelin myös Painter ja Illustrator ohjelmilla. Joensuussa ohjelmointi suoritettiin Visual Basic ohjelmointikielellä ja tiedostojen kooditus Media Wiev työkalulla.

Materiaali josta tekeimäni kuvapohjat koostuvat on pääosin löytynyt I.K.Inhan ja Samuli Paulaharjun Vienan Karjalasta ottamista valokuvista, joiden oikeudet kuuluvat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. Mukana on myös materiaalia Museoviraston kuva-arkistosta. Tästä runsaasta aineistosta valitsemistani kuvista rakensin montaaseja joita työstin edelleen voimakkasti graafiseen suuntaan ja luomalla kullekin osiolle oman väriimaailman. Kuvien tuli olla draamallisia ts. kertoa tarina joka selittäisi aihe alueen sisältöä. Halusin niiden olevan myös "rosoisia", ajattomia ja heijastavan myyttistä suomalaisuutta. Väriskaalan tein suppeaksi mutta sävyjen puolesta runsaaksi. Suunnittelin myös cd-rom levyn ja pakkauksen ulkoasun.

Työskentelyvaiheesa lopullisen teoksen oli tarkoitus tukea tuhansia väreja. Kustantaja, Oy Edita Ab:n "toivomuksesta" kaikki kuvat jouduttiin kuitenkin viimehetkellä muokkaamaan käyttämään samaa 256 palettia josta Windowsin systeemipaletti vielä vei osansa. Tämä toimenpide teki väkivaltaa kuvapohijien hennolle värimaailmalle.

Teos juIkaistiin 24.4 1996 SKS:N juhalasalissa, noin puoli vuotta alkuperäisen dead-linen jälkeen.

Aineisto: CD-rom
Asiasanat: Kalevala, kansankulttuuri, kansallinen kulttuuri, digitaalinen viestintä, multimediat