Osasto: Visuaalisen kulttuurin osasto
Koulutusohjelma: Valokuvataiteen koulutusohjelma
Tekijä: Mannermaa, Lauri
Työn nimi: Interstate Lovesong
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 146

Tiivistelmä:

Lopputyöni koostuu valokuvakokonaisuudesta ja kirjallisesta osuudesta. Yhdysvalloissa kuvattu valokuvaosuus keskittyy tiekuvaukseen ja sen eri muotoihin: tietä kaupungissa ja syrjäytyneillä alueilla sekä tietä itsenään. Tie on kuvissani sekä näyttämönä, objektina että subjektina. Kuvani jatkavat katu/tiekuvauksen traditioita, jota puolestaan esittelen lopputyön kirjallisessa osiossa.

Olen tutkinut erityisesti Garry Winograndin ympärille 1960-luvun puolivälissä muodostunutta koulukuntaa, johon kuuluivat mm. Robert Frank ja Diane Arbus. Pohdin työssäni myös, miksi (valta)tie on keskeinen koko amerikkalaisen kulttuurin kehitykselle ja miten se näkyy sen eri muodoissa. Kiinnostavaa on myös, että katu/tiekuvaus on noussut uuteen kukoistukseen 2000-luvun alussa parinkymmenen vuoden hiljaiselon jälkeen. Kirjallisen osan päätteeksi pohdin, mistä tiekuvauksen uudelleentuleminen johtuu ja kuinka omat kuvani sijoittuvat nykyvalokuvan kenttään tässä mielessä.

Lopputyöni valokuvat olen ottanut viimeisten kahdeksan vuoden aikana Yhdysvalloissa tekemilläni 20:llä kuvausmatkalla. Mukaan valitut 71 valokuvaa on karsittu noin 9000 dian joukosta. Olen skannannut diakuvat ja käsitellyt ne Photoshopilla vastaamaan vaikutelmiani ja tunnelmiani kuvaushetkellä.

Osa lopputyöni kuvakokonaisuudesta on esillä Valokuvataiteen Museossa toukokuussa 2004. Lopputyön valokuvista on tarkoitus myöhemmin julkaista monografia.

Aineisto: Lopputyökirja, valokuvakokonaisuus
Asiasanat: Valokuvataide, Tiekuvaus, katukuvaus USA:ssa, Interstate-tiejärjestelmä, potentiaalinen tila
Säilytyspaikka: Valokuvataiteen laitoksen kirjasto, TAIK
Salassapitoaika päättyy: