Osasto: Valokuvataide
Koulutusohjelma: Elektroninen kuvajournalismi
Tekijä: Huuskonen, Hanna
Työn nimi: Haavoista ja vahvoista kohdista
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 116

Tiivistelmä:

Lopputyöni "Haavoista ja vahvoista kohdista" on valokuvakirja, jossa on 55 kuvaa ja 12 lyhyttä tekstiä. Valokuvat olen kuvannut vuosien 1999 ja 2002 välisenä aikana, pääasiassa kahden opiskelijavaihdon aikana. Vuonna 1999 opiskelin yhden lukukauden Bezalelin taideakatemiassa Jerusalemissa ja vuonna 2002 olin yhden lukukauden opiskelijana Buenos Airesin yliopistossa. Valokuvat ovat syntyneet oman elämän kuvauksesta näissä kaupungeissa, vieraaseen ympäristöön asettumisen kokemuksesta. Kuvani ovat arkielämästä. Kirjassa on kuvia ystävistäni ja tuntemattomista, kodeistani, huoneistani, kaduilta. Kuvia ja tekstejä hetkistä ja ihmisistä, jotka huomaamatta muovaavat minuuttani, joiden kautta rakennan omaa tarinaani.

Kirjallisessa osiossa kuvailen ensi kokemuksia kahdessa kaupungissa, ja miten tapani kuvata muuttui oleskelujeni aikana rakennetusta kuvasta oman kokemuksen tallentamiseen. Kirjallisen osion ensimmäisessä luvussa kuvailen vaikutelmiani kaupungeista ja käsittelen, miten kuvien kautta tuotan henkilökohtaista historiaa. Kootessani kuvia kirjaan olen miettinyt tarinankerronnan vapautta ja rajallisuutta. Kuvani toimivat visuaalisen päiväkirjan tavoin ja niistä muodostuu identiteettiä tukeva tarina. Valokuvatessa vastaan tulleiden tilanteiden kautta käsittelen myös toisen kulttuurin kuvaamiseen liittyviä kysymyksiä, ja miten valokuvien kautta tuotetaan toiseutta. Kun kauas on ollut helppo lähteä, on vieraus on usein leimannut paluuta kotiin. Jerusalemissa ja Buenos Airesissa on myös paljon kärsimyksen historiaa, ja kolmannessa kappaleessa käsittelen tätä pahuuden historian läsnäoloa kaupungeissa, ja miten se on vaikuttanut ajatteluuni valokuvasta.
Katse vieraaseen ihmiseen, ja vieraan katse minuun. Siinä välissä on kokemukseni. Minuus, kun on kaukana poissa.

Aineisto: valokuvakirja, kirjallinen osuus
Asiasanat: identiteetti, toiseus, albumikuva
Säilytyspaikka: Valokuvataide
Salassapitoaika päättyy: