Osasto: Visuaalisen kulttuurin osasto
Koulutusohjelma: Valokuvailmaisun koulutusohjelma
Tekijä: Gaál, Miklos
Työn nimi: Populaaria triviaa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 92

Tiivistelmä:

Maisterin opinnäytetyö on minulle kehityskaari, jonka olen läpikäynyt opintojeni aikana. Lopputyöni muodostuu valokuvausopintojeni aikana tekemästäni taiteellisesta työskentelystä: työskentelymateriaalista, valokuvateoksista ja osallistumistani näyttelyistä. Lopputyöraportti sisältää taiteen piirissä esittämiäni valokuvia vuosilta 2000-03, sekä raporttia varten kirjoittamaani tekstiä.
Lopputyöraportin teksti pohjautuu suoraan maisterinopintojeni aikana tehtyihin muistiinpanoihini. Muistiinpanojen tekeminen on ollut olennainen osa työskentelyäni. Monet ylös kirjatut asiat ovat ajan myötä muodostuneet minulle tärkeiksi apuvälineiksi, eräänlaiseksi työskentelyni ajattelulliseksi pohjaksi. Muistiinpanot ovat ylös kirjoittamiani huomioita, ajatuksia ja ideoita, jotka kartoittavat taustaa työskentelyni aiheiden ympärillä. Muistiinpanojen aihepiirit liittyvät omiin töihini ja työskentelyyni. Teksti pitää sisällään erilaisia pohdintoja kuvausaiheista, luovuudesta ja taiteesta, valokuvasta välineenä ja maailman hahmottamisen tavoista. Lopputyöraportin teksti on siten eräänlainen kartta minulle opintojeni aikana syntyneistä näkemyksistä sekä työskentelyssäni läsnäolleista asioista.

Aineisto: 29 teoskuvaa, teksti ja runsaasti tekstin kuvituskuvia
Asiasanat: Valokuva, muistiinpanot, taiteellinen työskentely
Säilytyspaikka: Osasto, koulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: -