Osasto: Visuaalisen kulttuurin osasto
Koulutusohjelma: valokuvataiteen koulutusohjelma
Tekijä: Tuori, Santeri
Työn nimi: Mörkö ja muita töitä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 99

Tiivistelmä:

Aluksi

Lopputyöni koostuu kahdessa eri näyttelyssä esillä olleista teoksista sekä kirjallisesta työstä. Näyttelyt olivat Mörkö ja muita töitä Kluuvin Galleriassa 19.4.-5.5.2002 sekä Masters of Arts Suomen valokuvataiteenmuseossa 17.5.-23.6.2002. Mörkö ja muita töitä näyttelyssä oli esillä kolme teoskokonaisuutta. Gallerian pienessä huoneessa oli video 35 minuutin hymy ja isossa huoneessa oli esillä teokset Julia / 3 min 36 s, Dzoni / 2 min 53 s, Elisabeth / 2 min 19 s, Lobby / 2 min 47 s, Mörkö, Liina, Céci, Emil ja Kati. Masters of Arts -näyttelyssä esitin videoinstallaation Posing Time.

Lopputyöni teokset ovat kaikki muotokuvia ja ne käsittelevät tavalla tai toisella muotokuvan ja valokuvan kysymyksiä. Teokset liikkuvat sekä käsitteellisesti että konkreettisesti valokuvan ja liikkuvan kuvan rajamailla. Kirjallisessa osuudessa käsittelen valokuvaa, identiteettiä ja muotokuvaa. Identiteetistä kirjoittaessani tukeudun Judith Butlerin teoriaan identiteetin rakentumisesta. Vaikka teoriaa ei ole kirjoitettu ajatellen valokuvaa, koetan varovaisesti soveltaa sitä myös valokuvaan. Kappaleessa muotokuva palaan jälleen valokuvan pariin ja esitän yhden määritelmän muotokuvalle. Samalla teen nopean katsauksen siitä, miten omat teokseni asettuvat tähän määritelmään. Kenen identiteetti ^Ökappaleessa pyrin vastaamaan kysymykseen siitä, kenen identiteettiä katselemme, kun katselemme muotokuvia. Kappaleessa risteytyvät ajatukset ihmisen ja valokuvan identiteetin rakentumisesta. Näemme kuinka katsoja vaikuttaa valokuvaan ja valokuva katsojaan. Tämän jälkeen siirryn käsittelemään teoksiani yksityiskohtaisesti. Jokaisesta teoksesta olen pyrkinyt kirjoittamaan prosessin kuvauksen, jotta selviäisi, miten olen päätynyt siihen, mihin olen päätynyt. Kyse on pitkälti erilaisista valinnoista, joilla olen rajannut joitain asioita pois ja valinnut toisia. Teosteni kohdalla olen myös viitannut toisiin taiteilijoihin ja heidän töihinsä, jotta oma tuotantoni asettuisi jonkinlaiseen suhteeseen muuhun taiteeseen. Viimeisessä kappaleessa kirjoitan vielä Mörkö ja muita töitä -näyttelystä ja sen suunnittelusta.

Suurimmassa osassa teoksiani on liikkuvaa kuvaa. Kirjassa esitettynä tämä aiheuttaa tietenkin ongelmia. Olen koettanut rakentaa sarjoja ja sekvenssejä videoista, jotta niiden ajallisuus ja muuttuvuus tulisi näkyville, mutta kaikesta yrityksestä huolimatta, ne jäävät kovin laihoiksi oikeaan verrattuna. Oikean kuvan saamiseksi olisi tärkeää nähdä työt luonnossa.

Aineisto:
Asiasanat: valokuva, valokuvataide, videotaide, kuvataide, muotokuva, identiteetti, aika
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: