Osasto: valokuvataiteen osasto
Koulutusohjelma: valokuvataiteen ko
Tekijä: Rapia, Kati
Työn nimi: Henkilökohtaisia nähtävyyksiä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 65

Tiivistelmä:

Lopputyöni "Henkilökohtaisia nähtävyyksiä" on prosessinomainen taiteellinen työ, jossa on kysymys katsomisesta, esittämisestä ja narraatiosta. Siinä on myöskin kyse muistamisesta, sattumista, salatusta ja todellisuuden olemuksen koskettamisesta. Tähän sekoitukseen yhdistyy perimmäinen haluni säilyttää kaiken omaksutun kuvallisen sivistyksen, visuaalisen ohjailun ja ammattitaidon keskellä kyky eläytyä ja intoutua. Päiväkirjamaiset valokuvani esittävät tai ovat esittävinään ihmisiä, maisemia ja löytöjä.

Henkilökohtaisia nähtävyyksiä muuttaa muotoaan jatkuvasti. Poistan vanhoja kuvia ja asetan uusia kuvia vanhojen rinnalle. Se on kuin matkalaukku, jonka pakkaan aina uudestaan. Lopputyöni ei sisällä kaikkia sarjassa aiemmin olleita kuvia, vaan esitän lopputyökirjassani sarjan sen tämänhetkisessä muodossa ja vaiheessa. Olen siinä myös rinnastanut valokuvaa ja sarjakuvia keskenään. Henkilökohtaisia nähtävyyksiä on vaihtuva kokoelma kuvia, joita yhdistää tietynlainen tapa nähdä.

Kirjallisessa osuudessa kerron työskentelystäni ja vertailen kuvallisen kerronnan muotoja ja ilmentymiä. Käsittelen julkisen ja henkilökohtaisen suhdetta, muistia, surrealismia, katsomista, esittämistä ja perspektiiviä työni lähtökohdista käsin. Pohdin myös sattuman merkitystä ja subjektiivisuutta. Lähestyn aiheita usein esimerkein ja tuon esille mm. seuraavien taiteilijoiden töitä: Hans Holbein, Agnes Varda, Liwukang Bukurlatjpi, David Lynch, Wolgang Tillmans, Yoshimoto Nara ja Jockum Nordström.

Aineisto: Lopputyökirja, jossa myös kuvaosuus
Asiasanat: narraatio, katsominen, muisti, päiväkirja, perspektiivi, sattuma, intuitio, surrealismi, mikrohistoria, subjektiivisuus, unohtaminen
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: