Osasto: Fakulteten för visuell kultur
Koulutusohjelma: Fotografi
Tekijä: Bengtsson, Nygårds Karin
Työn nimi: -
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 107

Tiivistelmä:

Mitt slutarbete presenterades mellan den 7.12. - 29.12.2002 i Galleri Hippolyte, Helsingfors, och bestod av 14 färgfotografier i varierande storlekar från 54 x 54 cm till 123 x 148,5 cm. Bilderna som ställdes ut var: Sitting Woman by Window, Swan, Girl and Rabbit, Man in Sunset, Woman with Sun in Her Face, Snowcat, Man in Brown Room, Girl by Brook, Still Life with Sunflowers, Tree House, Woman in White Blouse, Water and Flowers, Summer Afternoon och Castle. I den skriftliga slutarbetsrapporten återfinns bilderna separat och/eller i en utställningsdokumentation.

Slutarbetsrapporten utgår från min arbetsmetod och samtliga bilder från utställningen är refererade i texten. Texten är uppdelad i fem huvudkapitel: Utgångspunkter, Motivet, Figuren, Platsen och Målsättning. Bilden är för mig främst en utgångspunkt till betraktarens egna upplevelser, och inte en färdig utsaga. Jag intresserar mig för motiv som presenterats så ofta - som de vykort på blommor som skickas till födelsedag och begravning, eller de förskönade naturscenerier som återfinns i "vardagsrums-konsten" - att deras "betydelse" nästan gått förlorad. Likt i en David Lynch film, där vardagen blir till ett mysterium, intresserar jag mig för att göra det bekanta främmande. Oberoende om motivet är ett objekt eller en människa, som jag kallar figur, behandlar jag allt jag fotograferar likt ett still life, ett "stilla liv", där alla motiv har givits lika värde. Intresset för figuren i bilden är främst dess förhållande till platsen, en plats som är en bakgrundsscen till figuren, och ofta är en plats i ljuset, i naturens skiftande årstider. Arbetet ligger mittemellan dokumentation och fiktion, dröm och verklighet, form och innehåll, nuet och det förgångna. Jag sträver efter att fotografiet kan ses på likt en bild från måleriet, och inte i första hand som en bärare av information och ett avbildat ämne. Om jag överhuvudtaget har ett ämne är det allt som omger mig - det sorgliga vackra livet och omöjligheten att leva som man drömmer och min målsättning är att göra en bild som kan överleva min tid.

De främsta referenserna är: David Lynch, Paul Auster, Edward Munch, Vilhelm Hammershøi, Cecilia Edefalk, Ernst Billgren, Dick Bengtsson, Luc Tuymans, Doktor Zjivago, Vincent van Gogh, August Strindberg och Edward Hopper m.fl. Måleriet, filmen och litteraturen utgör de största källorna till inspiration och illustration av mitt bildskapande. Frågor som berörs i texten är bl.a. poesi, ämne, verklighet, det visuella, betraktaren, still life, kitsch, allegori, förebild, identitet, figur, nordisk romantik, melankoli, natursorgsenhet, illusion, mystik och tidlöshet.

Aineisto: Bok
Asiasanat: Fotografiets relation till: allegori, figur, fiktion, film, identitet, kitsch, melankoli, måleri, nordisk romantik, poesi, stilleben och tidlöshet.
Säilytyspaikka: Konstindustriella högskolans (UIAH) bibliotek
Salassapitoaika päättyy: -