Osasto: valokuvataiteen osasto
Koulutusohjelma: valokuvataide
Tekijä: Suhonen, Anu
Työn nimi:
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä:

Tiivistelmä:


Lopputyoni koostuu maaliskuussa 2002 galleria Hippolytessa
pidetysta nayttelysta ja lopputyoraportista.
Nayttelyssa oli esilla kahdeksan valokuvateosta (yksi teoksista
kasitti 14 kuvaa) sarjoista Pienia kuolemia ja Numb. Kaikki
teokset ovat kromogeenisia varivalokuvia pohjustettuna alumiinilevyille.
Kirjallisessa osuudessa selvitan tyon taustoja ja kayn lapi
nayttelyn rakentumista ja siihen liittyneia pohdintoja. Lopputyoraporttiin
sisaltyy kuvaaineistoa nayttelysta.

Aineisto:
Asiasanat: vanitas, still life, epavari, valkoinen, turtumus
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: