Osasto: Valokuvataiteen osasto
Koulutusohjelma: valokuvataide, taiteen maisteri
Tekijä: Palmu Selja
Työn nimi: Kesä, valokuvainstallaatio Hietaniemen uimarannalla talvella 2002
Työn laji: Lopputyö

Lopputyö koostui kahdeksasta kesällä kuvatusta valokuvasta. Kuvat oli vedostettu diamateriaalille kokoon 127 x 160 cm. Ne oli pystytetty talvella teräksisten tukirakenteiden varaan Hietaniemen uimarannalle niihin kohtiin, joissa ne oli kuvattu. Kirjallinen osa kertoo installaation valmistusprosessista ja hieman tekijän aiemmista päällekkäisvalotusvalokuvista.

Aineisto: Kirja, n. 49000 merkkiä, 78 kuvaa. 47 sivua.
Asiasanat: valokuva, installaatio, kaupunkitaide, vuodenajat, prosessi, paikka, päällekkäisvalotus, aikavalotus
Säilytyspaikka: valokuvataiteen osasto, TAIK kirjasto, tekijä
Sivumäärä: 47
Salassapitoaika päättyy: