Osasto: Valokuvataiteen osasto
Koulutusohjelma: Valokuvataiteen koulutusohjelma
Tekijä: Lehtinen, Janne
Työn nimi: Jälkeläiset
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 132

Tiivistelmä:

JÄLKELÄISET

Lopputyöni on valokuvadokumentti erään suomalaisen suvun vaiheista. Siinä pohditaan kysymyksiä sukupolvien välisistä siteistä sekä menneisyyden taakasta. Heijastuvatko menneisyyden tapahtumat seuraaviin sukupolviin? Olemmeko aina edellisen sukupolven "uhreja", niin hyvässä kuin pahassa?

Teos on tarkentanut sukuni miehiseen historiaan Karhulan Lehtiskylässä. Siellä rujo kasvualusta on johtanut väkivaltaisiin tapahtumiin - tappoon, itsemurhayrityksiin, alkoholismiin, skitsofreniaan ja kuolonkolareihin. Miehiset roolimallit ja jopa yksittäiset kohtalot ovat alkaneet toistua jälkeläisten elämässä. Miten tällainen tapahtumien ketju pääsee syntymään ja voiko sen jatkumosta irtautua?

Lopputyönäyttelyssä (valokuvagalleria Hippolyte, marraskuu 2000) käyn lävitse muutamia tapauksia suvun historiassa. Näitä tapahtumia heijastelen Lehtiskylän nykyiseen tilaan, jälkeläisiin ja heidän välisiin suhteisiinsa. Tarinaa kuljettavat eräänlaiset omakuvat, jotka sijoittuvat historian autenttisille tapahtumapaikoille Karhulan Lehtiskylään. Kuvissa miespuoliset jälkeläiset, serkukset ovat pukeutuneina isiensä vaatteisiin. Johtoajatuksena ja konkreettisena päämääränä on etsiä ulospääsyä suvun miesten kohtaloista.

Lopputyön kirjallinen osuus keskittyy valaisemaan työn valmistumisprosessia sekä "vaikuttimia" työn taustalla. Se on kirjoitettu osittain samaan "kaunokirjalliseen" muotoon kuin tekstit näyttelyn yhteydessä, joten lopputyökirjan voisi sanoa olevan eräänlainen jatke tai laajennus näyttelyosuudelle.

Aineisto:
Asiasanat:
Säilytyspaikka: Valokuvataiteen osasto, TaiKin kirjasto
Salassapitoaika päättyy: