Osasto: valokuvataide
Koulutusohjelma: MA -taiteen maisteri
Tekijä: Kannisto, Sanna
Työn nimi: Kenttätutkimuksia
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 75

Tiivistelmä:


Lopputyöhöni kuuluu Kenttätutkimuksia-näyttely, Käärme Heliconiassa -valokuvakirja (WSOY, 2002) sekä Kenttätutkimuksia- niminen lopputyön kirjallinen osa. Olen kuvannut biologisilla asemilla ja suojelu-alueilla Etelä-Amerikan sademetsissä lähes vuoden ajan vuosien 1997 ja 2001 välisenä aikana. Lopputyöni painottuu vuosien 2000-2002 aikana valmistuneisiin teoksiin.

Työskentelyssäni keskeisiä teemoja ovat luonnon ja kulttuurin suhde sekä vuorovaikutus taiteen ja tieteen välillä. Olen lainannut luonnontieteellisen lähestymistavan ja biologisen kenttätutkimuksen metodeja osaksi taiteellista työskentelyäni. Olen pyrkinyt kuvallisesti tutkimaan kuinka luonnontieteellistä tietoa tuotetaan ja kuinka tieteen ja taiteen kautta lähestymme ympäröivää maailmaa ja pyrimme ottamaan sitä haltuun.

Lopputyöni teoriaosuudessa käsittelen luonnontieteellisen kuvaustavan syntyä, joka sijoittuu renessanssin aikaan sekä nykytaiteen tapaa käyttää eläinkuvastoa. Käsittelen muun muassa Mark Dionin, Joan Fontcubertan ja Damien Hirstin tuotantoa sekä Steve Bakerin kirjoittamaa kirjaa Postmodern Animal.

Aineisto: Kenttätutkimuksia-niminen lopputyön kirjallinen osa, Käärme Heliconiassa -valokuvakirja (wsoy 2002)
Asiasanat: Kuvataide, valokuvataide, nykytaide, eläinkuva, lavastettu valokuva, luonnontiede, kenttästudio, kenttätutkimus, maisema, sademetsät, asetelma, haltuun ottaminen, absurdi, visuaalinen tutkimus
Säilytyspaikka: Taik vto, Taik kirjasto
Salassapitoaika päättyy: