Osasto: Valokuvataiteen osasto
Koulutusohjelma: Valokuvataide, MA
Tekijä: Isoherranen Vuokko
Työn nimi: Joskus tässä hetkessä
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni koostuu kahdesta osasta: raportista ja näyttelystä, joka oli Kluuvin galleriassa marraskuussa 2001. Aloitin lopputyöni kuvaamisen parisen vuotta sitten, olin kiinnostunut unohtamisen ja muistamisen kuvista jo tehdessäni edellistä kuvasarjaani Epäilyjä, joka käsitteli torjuntaa. Lopputyöraporttini ensimmäisessä osassa käyn läpi unohtamiseen ja muistamiseen liittyvää termistöä ja teorioita. Seuraavassa luvussa kerron työni kehittymiseen vaikuttaneista seikoista, ja selvitän, miten päädyin unohtamisesta tähän hetkeen pyrkimiseen ja kuinka löysin egon merkityksen muistamistapahtumissa. Kerron myös yleisesti ajatusmaailmastani: mitä ajattelen kuvantekemisestä ja valokuvataiteilijana toimimisesta Suomessa. Lopputyöraporttiani kuvittavat paitsi Joskus tässä hetkessä-näyttelyni kuvat, myös työn alkuvaiheista kertovat kuvat. Kuvasin aluksi sitä, missä unohtaminen näkyy, mutta tajusin, ettei se riitä minulle: halusin pintaa syvemmälle, halusin näyttää sen, miltä tuntuu, enkä sen miltä näyttää, kun tuntuu. Unohtamiseen kannustetaan, se on havaintoni etenkin tässä ajassa, jolloin kaikilla tuntuu olevan kiire elää jo tulevaisuudessa. Entäpä sitten kun unohtaminen ei onnistu? Totesin, että unohtamaan pyrkivä elää ikäänkuin luupissa: pyrkiminen unohdukseen estää unohtamisen. Ihminen muistaa, haluaa unohtaa, kurkottaa eteenpäin tulevaisuuteen ja muistaa taas, palaa menneisyyteen, elää ainoastaan joskus tässä hetkessä. Etsiessäni vastauksia sille, miksi muistaminen ja unohtaminen ovat niin oleellisen tärkeitä ihmisen hyvinvoinnille, nousi tärkeimmäksi vastaukseksi se, että muistaminen on keino jolla ego rakentaa itseään. My final work has two parts: the exhibition, which was held in Kluuvi Gallery in November 2001, and the essay in aform of book. I started shooting my finalwork-pictures couple years ago. My entusiasm to the images of forgetting and remembering had started already when I was doing my previous series of photographs. Misgivings-series had rejection as a main theme. In the first part of my work I try to clarify the vocabularity and theories around forgetting and remembering. In the next part I talk about the issues that had a influence on the development of my work, and how I ended up from forgetting to staying at the moment and what has the ego to do with the remembering-prosess. I also talk about how I see the photographic-artfield and working as an artist in Finland.

Aineisto: Kirjallinen raportti jossa kuvat mukana
Asiasanat: unohtaminen, muistaminen, ego, roolit
Säilytyspaikka: Valokuvataiteen osasto, kirjasto
Sivumäärä: 46
Salassapitoaika päättyy: