Osasto: valokuvataiteen osasto
Koulutusohjelma: taiteen maisteri
Tekijä: Hänninen Nanna Eleonoora
Työn nimi: Some Ideas
Työn laji: Lopputyö

Opinnäytetyön kirjallinen osa käsittelee kuvia, jotka ovat syntyneet opiskeluaikana Taideteollisessa Korkeakoulussa. Kuvat ovat sarjoista Virtual Horizon eli Oletettu Taivaanranta (2000), Potential Objects and Spaces (2001-), Fear and Security Ideas (2001-), Untitled Ideas (2002-) ja The Kitsch Ideas (2002-). Teossarjat sisältävät yhteensä kolmekymmentäviisi värivalokuvaa. Opinnäytetyön kirjallinen osuus käsittelee yksityiskohtaisemmin kuvauksiin johtaneita ajatuksia ja teemoja. Pohdin suhdettani maalaustaiteeseen. Käsittelen minimalismia ja monokromaattisia maalauksia, joihin kuvillani on visuaalinen sukulaisuussuhde- lähes valkoinen, lähes valkoisella. Mainitsen esimerkkeinä joitain taiteilijoita kuten Agnes Martin ja Robert Ryman. Teossarjoja koskevat tekstit ovat otteita työpäiväkirjoista, näyttelyihin kirjoittamistani lehdistötiedotteista ja joidenkin kriitikoiden sekä kuraattoreiden teksteistä. Heitä ovat mm. Veli Granö, Arja Maunuksela ja Anna Krogh-Nielsen. Kirjallista osaa värittää oman aseman etsiminen taiteilijana. Pohdin sijoittumistani modernistisen ja postmodernistisen valokuvateorian kautta tämän päivän taidekenttään. Käyn läpi joidenkin teoreetikkojen kuten Linda Andren, Roland Barthesin ja Umberto Econ ajatuksia. Käsittelen myös valokuvan ja kuvataiteen suhdetta. Pohdin todellisuuden representointia sekä kuvan ja todellisuuden vastaanottamista. Tässä yhteydessä käsittelen Nina Roosin maalauksia sekä Joseph Kosuthin teosta Yksi ja kolme tuolia. Esittelen myös joitain tekemiseeni vaikuttaneita taiteilijoita. Heitä ovat mm. Thomas Demand, Andreas Gursky, Candida Höfer ja Walter Niedermayer. Taideteollisen korkeakoulun opinnäytetöistä mainitsen Marjaana Kellan ja Juha Nenosen opinnäytetyöt. Opinnäytetyön kirjallisessa osassa olen päätynyt prosessin kuvaukseen, jossa alkuperäisteokset ovat pääosassa. Kirjallinen osa on läpileikkaus tämän hetkisestä työvaiheesta. Reproduktiot teoksistani on esitelty kirjallisen osan yhteydessä. Ne viittaavat alkuperäisteoksiin, mutta eivät kuitenkaan vastaa itse teoksista saatavaa kokemusta. Suurikokoisten teosten katsomiskokemus on niiden sisällön ymmärtämisen kannalta tärkeää. Kuvat toimivat isossa tilassa eri tavalla kuin painotuotteena ja teosten suuri koko tekee kuvien katsomiskokemuksesta fyysisen (vrt. Anna Krogh-Nielsen).

Aineisto: Lopputyön kirjallinen osa ja teoskuvat
Asiasanat: valokuvataide, kuvataide, taide, taiteilijuus, valokuva, minimalismi, postmodernismi, käsitetaide
Säilytyspaikka: Valokuvataiteen osasto, TAIKI:n kirjasto
Sivumäärä: 156
Salassapitoaika päättyy: