Osasto: valokuvataiteen osasto
Koulutusohjelma: MA, valokuvataiteen maisteri
Tekijä: Söderholm Heidi
Työn nimi: Placebo
Työn laji: Lopputyö

Työni koostuu 12 suuresta mustavalkovalokuvasta, jotka olivat esillä Into -galleriassa marraskuussa 2000. Lopputyöraportissa käyn läpi työskentelyäni kirjoituksin ja kuvin alkuajoista tähän päivään. Kohteeni - käytetyiksi lavastetut kupit, kynät joista on poistettu mainokset, ym. - ovat arvottomia tämän ajan kertakäyttöisiä muoviesineitä, joita ei yleensä katsota kovin tarkkaavaisesti. Sarjatuotanto ja käyttövaatimukset ovat muovanneet esineistä yksinkertaisia plastisia muotoja, joita olen käsitellyt valaisemalla, suurentamalla ja muilla valokuvauksen menetelmillä, että ne ulkomuotonsa lisäksi muistuttaisivat jotakin muuta esittävää tai ei esittävää. Ehdottaisivat olevansa katselutapahtuman arvoisia. Placebo consists of 12 large black and white photographs that were shown in Gallery Into during March 2000. In the rapport part I go through the working process from the beginning till today. My targets- mugs framed to be used, pens cleaned from labels etc. - are worthless disposable products, which are not usually looked very carefully. Serial production and user demands have moulded objects into simple plastic forms which I have worked with by lightning, enlarging and other photographic means so that they would, besides their own appearance, also connect to something else - figurative or non figurative. Suggest being worth seeing process.

Aineisto: kirjallinen, kuvallinen raportti
Asiasanat: valokuva, esine, muovi, katse, öljy, Islam
Säilytyspaikka: valokuvataiteen osasto, kirjasto
Sivumäärä: 39
Salassapitoaika päättyy: