Osasto: valokuvataide
Koulutusohjelma: taiteen maisteri
Tekijä: caesar mari
Työn nimi: Kumiseva maa - etiopialaisia naisia
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni koostuu kahdesta osasta: -Kumiseva maa - etiopialaisia naisia- -valokuvakirjasta sekä raportista. Valokuvakirjassa ovat pääosassa etiopialaisten naisten muotokuvat. Mukana on myös kuvia tiloista, paikoista ja maisemista. Kirjan tekstinä on kolmen etiopialaisen naisen elämäntarinat, yksi essee, sekä lyhyitä, tunnelmia ja hetkiä kuvailevia tekstejä. Kuvatessani naisia minua kiinnostivat voimakkaat, yhtäaikaiset kokemukset läsnäolosta - läheisyydestä, sekä kulttuurisesta etäisyydestä - välimatkasta. Työskentelyssä minua veivät eteenpäin naisten persoonat, heidän rauhallinen tapansa olla läsnä ja kommunikoida kulttuurirajojen yli. Olen kuvannut naisia sellaisena kuin heidät näin ja opin heitä ymmärtämään. Kuvillani haluan esittää näkemykseni heistä, mutta samanaikaisesti he ovat halunneet esittäytyä kuvissa tietyllä tavalla, johtuen itäafrikkalaisesta kuvaustraditiosta. Kumiseva maa -kirjalla haluan kunnioittaa vaikeiden olosuhteiden keskellä elävien naisten elämänvoimaa ja -iloa. Lopputyöni ensimmäinen prosessi on ollut 3kk kestävä kuvausmatka Etiopiassa, -afrikkalaisuuteen- liittyvien mielikuvieni murtuminen ja naisten elämään tutustuminen. Toinen prosessi on ollut valokuvakirjan kokoaminen. Jälkimmäiseen on kuulunut taittotyön lisäksi materiaalin suhteuttaminen omaan maailmankuvaani sekä esittämiseen ja mielikuvien luomiseen kohdistuvien kysymysten pohdinta. Raportissa kuvaan näitä kahta työskentelyprosessia ja tarkastelen kuviani muotokuvauksen ja dokumentaarisen lähestymistavan tuotteina. Vertaan valitsemaani tapaa nähdä ja esittää kuvaamani naiset varhaisen antropologisen valokuvauksen tapaan esittää afrikkalaisia eurooppalaisille, sekä itsenäisten afrikkalaisten valokuvaajien tuottamiin muotokuviin.

Aineisto: valokuvakirja (60s) ja raportti (68s)
Asiasanat: etiopia, naiset, afrikka
Säilytyspaikka: Taik kirjasto ja VTO
Sivumäärä: 60
Salassapitoaika päättyy: