Osasto: valokuvataiteen osasto
Koulutusohjelma: valokuvataiteen ko
Tekijä: Wilenius Annu-Johanna
Työn nimi: Atmospheres+Stilleben
Työn laji: Lopputyö

Tämä lopputyö on kolmiosainen, koostuen kahdesta valokuvakirjasta sekä kirjallisesta osasta. Työ on kokonaisuudessaan dokumentoitu cd-romille. Atmospheres on yhdeksän harmaan (monokromaattisen, enemmän tai vähemmän) kuvan sarja viitaten luontoon tai perusmuotoihin (arkkityyppiset kuvat). Kaikki kuvat on kuvattu sekä vedostettu värimateriaalille, joten kyseessä on ´todellinen´harmaa, ei musta-valkoinen harmaa. Stilleben on neljäntoista kuvan sarja, jonka kuva-aiheet vihtelevat aina läikytetystä kahvista ja paistetuista kananmunista nylonsukkahousuihin ja islantilaisiin maisemiin, tutkien sekä asetelma-genreä että välinpitämät- tömyyttä merkityksille, nonsensia, absurdiutta. Myös tämä sarja on sekä kuvattu että vedostettu värimateriaalille. Esseen ensimmäisessä osassa käyn läpi ajatuksia harmaasta pohjautuen Roget´s Thesaurukseen, grisaille-maalauksen historiaan sekä japanilaisen ajatukseen rikyu-harmaasta tai harmaan filosofiasta. Toinen osa käsittelee erillisyyden käsitettä mm. Julia Kristevan (masennus ja melankolia), Agnes Martinin (luonto ja vapaus) ja intialaisen ajattelijan Oshon (meditaatio) kirjoitusten kautta. Kokonaisuudessaan essee yrittää sanoa jotakin kuvista/kokemuksista kielen tuollapuolen, kutsuttiin sitä sitten psykoottiseksi (neuroottiseksi), nirvaaniseksi tai armoitetuksi. Liitteenä on kaksi lyhyempää kirjoitusta Stillebenistä sekä työskentelytavoista. This work is in three parts, consisting of two photogrphic books (series) and a written part(essay). The whole work is documented on the cd-rom. Atmospheres is a series of nine grey (monochromatic) images refering to nature or basic forms (archtypal images). All the images were photographed and then printed on colour material, so the grey in question is ´true´grey, not the grey of black-and-white. Stilleben is a series of fourteen images with subjects ranging from spilled coffee and fried eggs to nylon tights and Icelandic landscapes, studying both the still life as a genre as well as nonchalence to meaning, nonsense, absurdity. Also photographed and printed on colour material. In the first part of the essay I go through ideas of grey based on Roget´s Thesaurus, the history of grisaille-painting and the Japanese idea of Rikyu-grey or the philosophy of grey. The second part looks at the concept detachment through the writings of Julia Kristeva(melancholy and depression), Agnes Martin (nature and freedom), and the Indian thinker Osho (meditation). As a wholeness this essay tries to say something about images/experiences beyond language, wheter it be called psychotic (neurotic), nirvanic or blissful. As an appendix there are two shorter texts on Stilleben and working methods.

Aineisto: cd-rom
Asiasanat: harmaa,grisaille, rikyu, erillinen, masennus, vapaus, Julia Kristeva,Agnes Martin, asetelma, absurdi
Säilytyspaikka: Valokuvataiteen osasto, kirjasto
Sivumäärä: 90
Salassapitoaika päättyy: