Osasto: Valokuvataiteen osasto
Koulutusohjelma:
Tekijä: Huittinen Antti Eelis
Työn nimi: Lähestymisiä kolmiulotteiseen valokuvaan
Työn laji: Lopputyö

Tämä työ koostuu kahdesta osasta. Kirjallisesta osuudesta sekä sen ohessa olevasta kuvaliitteestä. Kirjallisessa osuudessa käyn läpi binokulaarisesti kolmiulotteisen kuvan perusteita ja kuvailen 12 eri projektia, joissa olen käyttänyt kolmiulotteista valokuvaa tai muutoin tilan tai muodon esittämistä käsitteleviä erikoistekniikoita. Lopuksi ynnään projekteista tekemäni havainnot yhteenvedoksi. Kuvaliitteessä on jokaisesta projektista esimerkkikuvia stereoskooppisina kuvapareina tai anaglyfisinä kuvina. Kummankin eri menetelmän vaatimat katselulasit on liitetty työn oheen.

Aineisto: Kirjallinen työ, kuvaliite, kahdet stereokatselulasit.
Asiasanat: Binokulaarinen, stereoskooppinen, kolmiulotteinen, valokuva, stereovalokuva
Säilytyspaikka: Valokuvataiteen osaston kirjasto
Sivumäärä: 75
Salassapitoaika päättyy: