VIRTANEN, Johanna

KORULAUSEITA

Lopputyö 11.3.1994

Lopputyöni aiheena on korutaide. Produktio-osa koostuu kolmestatoista rintaneulasta, joiden materiaaleina ovat hienohopealanka ja paperi. Korujen muotokieli on yksinkertaista ja pelkistettyä, kahden erilaisen materiaalin vuoropuhelua. Olen pyrkinyt töissäni ilmentämään keveyttä, haurautta ja herkkyyttä, mutta myös voimaa ja lennokkuutta. Korut toimivat käyttöesineinä, mutta myös itsenäisinä taideteoksina, eräänlaisina pienoisveistoksina.

Kirjallinen osuus on tutkielma korun historiasta. Olen painottanut tekstissä korujen välittämiä viestejä ja symbolimerkityksiä, sekä arvostuksia, joita koruihin on eri kulttuureissa liitetty. Historiallinen tieto on ollut tärkeä lähtökohta kirjoittamiselle, mutta yhtä tärkeää on ollut tiedon suodattaminen ja omien näkemysteni esiintuominen erilaisten painotusten ja kirjoitustyylien kautta. Toivon, että teksteissäni myös "rivien välit puhuvat".

Työni produktio-osa ja kirjallinen osa ovat siis itsenäisiä teoksia saman aiheen ympäriltä. Nämä kaksi erilaista työskentelytapaa ovat antaneet mahdollisuuden ilmentää laajasti omia ajatuksiani ja taiteellisia näkemyksiäni aiheesta. Lopputyössäni kuva ei suoraan ilmennä sanaa eikä sana selitä kuvaa, vaan molemmat puhuvat omalla tavallaan.

AINEISTO: 13 korua, kirjallinen osa 42 s.
ASIASANAT: Koru
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto